SUBMASURA 17.1. – Contributii la primele de asigurare pentru fermierii

Submasura 17.1

Despre Program

Programul de Finantare urmareste incurajarea fermierilor sa participe la schemele de asigurare private in vederea gestionarii corespunzatoare a riscurilor care le pot afecta productia agricola.

Totodata, se are in vedere  prin acest program, stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare si extinderea sferei riscurilor asigurabile de catre societatile de asigurare.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Beneficiari eligibili:

Beneficiarii acestei submasuri sunt fermierii activi.

Solicitantii (persoane fizice/ reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • sa fie persoane fizice sau juridice romane;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
 • sa fie fermier activ;
 • sa incheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevazute de prezenta sub-masura si sa se angajeze sa plateasca valoarea integrala a primei de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in contract;
 • sa utilizeze terenuri agricole (cu exceptia suprafetelor cultivate cu struguri pentru vin) si/sau sa detina, sa creasca sau sa exploateze animale;
 • sa incheie contractul de asigurare pentru toate suprafetele cultivate cu acelasi tip de cultura de la nivelul exploatatiei;
 • sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Investitii eligibile:

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 17.1, solicitantul sprijinului are obligatia de a incheia un contract de asigurare cu o societate de asigurare.Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se regasesc definite in Anexa nr 5, acestea fiind fenomene climatice nefavorabile, respectiv:

 • seceta;
 • arsita;
 • inundatiile;
 • grindina;
 • inghetul (timpuriu de toamna, de iarna sau tarziu de primavara);
 • ploile torentiale sau ploile excesive si de lunga durata;
 • furtuna, vijelia, uraganul sau tornada;
 • Infestarile cu organisme de carantina daunatoare plantelor.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • sa fie fermier activ
 •  sa incheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevazute de prezenta sub-masura si sa se angajeze sa plateasca valoarea integrala a primei de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in contract
 •  sa utilizeze terenuri agricole (cu exceptia suprafetelor cultivate cu struguri pentru vin) si/sau sa detina, sa creasca sau sa exploateze animalele
 •   sa incheie contractul de asigurare pentru toate suprafetele cultivate cu acelasi tip de cultura de la nivelul exploatatiei

Valoare finantare:

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri este de :

 • 70% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de catre fermier, in cazul fermelor mici cu dimensiunea economica pana la 11.999 SO;
 • 55% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de catre fermier, in cazul fermelor cu dimensiunea economica mai mare sau egala cu 12.000 SO.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!