250.000 Lei Finantare Nerambursabila Prin Programul Servicii si Comert 2020

Servicii si Comert

Detalii Generale Program:

Ghidul Solicitantului a fost publicat in data de 26.02.2020, urmand ca programul de Finantare Nerambursabila Servicii si Comert 2020, sa fie lansat in perioada imediat urmatoare.

Prin intermediul acestui program, IMM-urile din toata tara, inclusiv cele din Bucuresti si Ilfov, pot solicita acordarea Finantarii Nerambursabile de 250.000 Lei, cu mentiunea ca beneficiarii programului trebuie sa aiba un aport de 25% peste aceasta suma.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Se pot achizitiona prin intermediul Programului:

 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, specifice domeniului de activitate;
 • Echipamente IT – laptop-uri, imprimante, sisteme desktop, servere;
 • Electro si Motostivuitoare;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Spatii comerciale pentru desfasurarea activitatilor de servicii / comert;
 • Instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie;
 • Instalatii de incalzire sau climatizare;
 • Cititoare pentru cod de bare;
 • Cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 •  Aparate de marcat electronice fiscale;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • Mobilier, sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma;
 • Certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate in cazul in care nu detineti alta pagina web;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala/specializare/ perfectionare profesionala;
 • Cheltuielile bancare  pot fi suportate prin proiect, daca se implementeaza prin intermediul creditului punte;
 • Cheltuieli aferente serviciilor de consultanta.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Pot aplica pentru obtinerea celor 250.000 Lei:

 1. Societatile Comerciale infiintate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile;
 2. Societatile care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 3. Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice (grup de intreprinderi legate ce se comporta ca o intreprindere unica);
 4. Au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii,
 5. Codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat;
 6. Au capital social integral privat;
 7. Societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani – 2019, 2018 si 2017. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate, pentru care se verifica statutul de intreprindere unica;
 8. Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 9. Au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei,
 10. Au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 11. Au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 12. Nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 13. Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Grila de punctaj aferenta programului de finantare:

GRILA EVALUARE PLAN INVESTITII Servicii si ComertPunctaj
Venituri din activitatea pe care aplica5
Societatea A obtinut preponderent venituri din activitatea pe care aplica, dar nu mai putin de 30%
din cifra de afaceri
5
Societatea NU a obtinut preponderent venituri din activitatea pe care aplica, dar nu mai putin de 30%
din cifra de afaceri
0
Obs.: Se regasesc In bilantul contabil şi balanta la 31.12.2019
Management, resurse umane15
Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 3 angajati la 31.12.201915
Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 2 angajati la 31.12.201910
Intreprinderea are un numar mediu de 1 angajat la 31.12.20195
Intreprinderea nu are angajati la 31.12.20190
Rezultate aşteptate dupa implementarea planului de investitii25
Locuri de munca create ≥ 215
Locuri de munca create = 110
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele de mai sus creat pentru angajat care face dovada intoarcerii din diapora5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de munca din cele de mai sus create pentru angajati care face dovada intoarcerii din diapora10
Ponderea investitiilor15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnica de calcul), 2.3. din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul), 2.3. din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 50% dinvaloarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul), 2.3. din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoareacheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii5
Desfaşoara efectiv activitate autorizata pe codul CAEN  pe care acceseaza10
Vechime activitate autorizata egala sau mai mare de 12 de luni10
Vechime activitate autorizata 6-12 luni5
Vechime activitate autorizata 3-6 luni0
Obs: Vechimea activitatii autorizate se verifica in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate
Valoarea aportului propriu20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibila a proiectului20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibila a proiectului15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibila a proiectului10
Profit din exploatare la 31.12.201910
Societatea A obtinut profit din exploatare10
Societatea NU a obtinut profit din exploatare0

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Documente si Informatii Necesare Pentru Depunerea Proiectului:

 • Copie CUI, — „Conform cu originalul” si sa se semneze de catre administrator;
 • Copie CI administrator, – „Conform cu originalul” si sa se semneze de catre administrator;
 • CV-ul administratorului;
 • Certificat constatator in forma extinsa;
 • Bilant 2018 plus recipisa de la depunere;
 • Bilant 2019  plus recipisa de la depunere;
 • Balanta iulie si decembrie 2019;
 • Ultima balanta incheiata;
 • Registru salariati si extras REVISAL
 • Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create;
 • Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
 • Lista servicii prestate si preturile orientative ale acestora ;
 • Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale – orientativ;
 • Tipul clientilor dumneavoastra  – individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc –  din piata interna / externa;
 • Registru imobilizari;
 • Ofertele de pret pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati prin intermediul programului de finantare nerambursabila. Este recomandat sa putem anexa proiectului – 3 oferte pentru fiecare echipament pe care va doriti sa il achizitionati prin programul de finantare nerambursabila.

Ofertele trebuie  sa contina:

 • Caractersticile tehnice ale echipamentelor;
 • Datele furnizorului;
 • Valabilitate (cel putin pana la sfarsitul lunii aprilie);
 • Semnatura si stampila furnizorului;
 • Sa fie adresata societatii dvs.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!