PNDR 6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea Fermelor Mici

PNDR 6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea Fermelor Mici

Despre Program

Obiectivul Programului de Finantare Nerambursabila PNDR 6.3., este acela de a spriji dezvoltarea fermelor mici.

Se vizeaza astfel sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Valoarea totala a Finantari Nerambursabile este de 15.000 Euro.

Beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să aibă studii minime de 8 ani clase;
 • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos:
 • persoană fizică autorizată;
 • întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
 • întreprindere familială;
 • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar

Investitii eligibile:

 • cheltuieli pentru realizarea Planului de afaceri şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar.
 • capital de lucru
 • achiziția de teren sau material biologic
 • efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol.

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Conditii de eligibilitate:

  Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O.
  • este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
  • este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol.

  Valoare finantare:

  Finantarea Nerambursabila de 15.000 Euro se acorda in doua transe astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
  • 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare;

  ·se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!