Submasura 5.1. – 1.000.000 Euro Pentru Actiuni Preventive Ale Consecintelor Dezastrelor Naturale

Submasura 5.1

Despre Program

Submasura 5.1 este destinata prevenirii si limitarii raspandirii pestei porcine africane (PPA) prin finantarea investitiilor de modernizare a fermelor de suine din punct de vedere al biosecuritatii.

Programul se adreseaza fermierilor cu exceptia persoanelor fizice neautorizate cat si cooperativelor agricole si societatilor  cooperative agricole, grupurilor de producatori, constituiti in baza legislatiei nationale in vigoare care deserveste interesele membrilor.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Beneficiari eligibili:

Prin SUBMASURA 5.1 – Sprijin pentru investitii in actiuni preventive menite sa reduca consecintele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse si catastrofale’’  se pot obtine pana la  1.000.000 euro  si de catre fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole) si  grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor, incadrandus-e in una din urmatoarele forme juridice eligibile:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprindere individuala
 • Intreprindere familiala
 • Societate in nume colectiv
 • Societate in comandita simpla
 • Societate pe actiuni
 • Societate in comandita pe actiuni
 • Societate cu raspundere limitata
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa agricola
 • Grup de producatori

Investitii eligibile:

 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala;
 • Cheltuieli cu achizitia de instalatii de dezinfectie si dezinsectie;
 • Cheltuieli cu achizitia de instalatii, echipamente pentru asigurarea biosecuritatii si infrastructura sanitara  (de ex.: constructia si dotarea filtrului cu grup sanitar si dusuri, vestiare, etc.) in cadrul fermelor;
 • Cheltuieli cu constructia de garduri de protectie, inclusiv achizitia de repelenti si constructia aferenta, pentru evitarea contactului porcilor domestici cu porcii mistreti;
 • Cheltuieli cu racordarea la utilitati, dupa caz,  respectiv  racordarea la sistemele centralizate (de exemplu: energie, apa) sau cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum ar fi generatorul pentru curent electric.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Angajamentul solicitantului ca va mentine investitia pe intreaga perioada de monitorizare, conform art.71 alin 1 din Regulamentul nr. 1303/2013
 • Investitia trebuie sa se realizeze in zonele desemnate ca fiind contaminate sau in pericol de a fi contaminate cu pesta porcina africana.
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub masura.
 • Solicitantul va demonstra viabilitatea economica a investitiei, prin documentatia  tehnico-economica;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Valoare finantare:

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) va fi de 250.000 euro/proiect pentru investitii in instalatii, echipamente pentru asigurarea biosecuritatii si infrastructura sanitara  (de ex.: constructia si dotarea filtrului cu grup sanitar si dusuri, vestiare, etc.) in cadrul fermelor, avand o Rata maxima a sprijinului public nerambursabil de maxim:

 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali;
 • 100% cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!