POC 2.2.1 – 3.500.000 Euro Finantare Pentru Firmele De IT

POC 2.2.1 – 3.500.000 Euro Finantare Pentru Firmele De IT

Despre Program

Programul de Finantare Nerambursabila  urmareste dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC si

realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international.

Se vizeaza ca prin finantarea acordata proiectelor sa se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv in cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid si facil la implementarea rezultatelor.

Valoarea Finantarii Narambursabile poate ajunge la 3.500.000 Euro.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Beneficiari eligibili:

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC
 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 • Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Investitii eligibile:

 • Achizitionarea de hardware TIC si a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune)
 • Amenajarea data center in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect
 • Achizitionarea de cladire/spatiu si teren
 • Achizitionarea aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului
 • Cheltuielile cu personalul: cercetatori, tehnicieni si alti membri ai personalului auxiliar
 • Cheltuieli cu instrumente si echipamente, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului
 • Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe
 • Cheltuielile de regie suplimentare si alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile si ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului
 • Cheltuielile pentru detasarea de personal cu inalta calificare de la un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare
 • Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii
 • Cheltuieli privind cercetarea de piata
 • Cheltuieli de informare si publicitate
 • Cheltuieli cu servicii de consultanta, avize, acorduri, autorizatii
 • Cheltuieli pentru instruire / formare profesionala specifica
 • Cheltuieli pentru auditare intermediara/finala a proiectului
 • Cheltuieli cu abonamente si cotizatii necesare pentru implementarea proiectului
 • Taxa pe valoarea adaugata nu este elgibila daca recuperabila/deductibila potrivit legii (solicitant platitor de TVA).

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul este intreprindere inregistrata in Romania potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (acelasi criteriu se aplica tuturor partenerilor daca proiectul este depus in parteneriat).
 • Solicitantul este intreprindere care se incadreaza in una din urmatoarele categorii: microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie
 • Solicitantul este intreprindere care nu inregistreaza obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget)
 • Solicitantul este intreprindere care nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finantare.
 • Solicitantul nu este in dificultate (atunci cand mai mult de jumatate din capitalul social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate; cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru datoriile societatii, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societatii, a disparut din cauza pierderilor acumulate; intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la cererea creditori lor sai; intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare).
 • Solicitantul nu se afla in stare de faliment/ insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, nu a incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate), nu si-a suspendat activitatea economica la data depunerii cererii de finantare si ulterior, nu face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale sau face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa intr-una din situatiile de mai sus.
 • Solicitantul nu este subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor ce nu a fost deja executata si creanta nu a fost integral recuperata
 • Solicitantul face dovada apartenentei la un cluster centrat pe domeniul TIC.
 • In cazul consortiilor de intreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie sa indeplineasca individual conditiile de eligibilitate care se refera la solicitant, cu exceptia conditiei referitoare la codul CAEN, conditie valabila doar pentru liderul de proiect la data depunerii proiectului.

Valoare finantare:

Valoarea minima a finantarii nerambursabile este de 500.000 euro, echivalentul a 2.335.050 lei/proiect, iar valoarea maxima a finantarii nerambursabile este de 3.500.000 euro, echivalentul a 16.345.350 lei/ proiect. Rata sprijinului nerambursabil este cuprinsa intre 35 si 100%.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!