PNDR 4.2.A – Investitii pentru Procesarea si Marketingul Produselor Pomicole

PNDR 4.2.A – Investitii pentru Procesarea si Marketingul Produselor Pomicole

Despre Program

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul Programului National De Dezvoltare Rurala , Submasura 4.2.A ( P.N.D.R.4.2.A) este acela de a acorda Finantarea Nerambursabila pentru investitii corporale si necorporale in cadrul intreprinderilor de prelucrare si comercializare a fructelor si marketingul produselor din fructe.

Pot aplica pentru Finantarea Nerambursabila de pana la 1.500.000 Euro:

 • Microintreprinderile, Intreprinderile Mici, Mijlocii si Mari,
 • Cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti

Obiective

 • modernizarea si crearea de unitati de procesare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice;
 • cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
 • imbunatatirea controlului intern al calitatii;
  cresterea numarului de locuri de munca;
 • scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.

Beneficiari eligibili:

Prin SUBMASURA 4.2a – INVESTITII IN PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL, se pot obtine intre 600.000 euro  si 1.500.000 de catre Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate si cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), sau grupuri de producatori, avand urmatoarele forme juridice:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate in nume colectiv
 • Societate in comandita simpla
 • Societate pe actiuni
 • Societate in comandita pe actiuni
 • Societate cu raspundere limitata (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii)
 • Cooperative agricole
 • Societati cooperative
 • Grup de producatori

Investitii eligibile:

 • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte.
 • Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu* si/sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie.
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standard impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare.
 • Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate).
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute: infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare/achizitionare/inregistrare marca inregistrata/brand.
 • Cheltuielile de consultanta – managementul proiectului.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin submasura
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice.
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinantarii investitiei.
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative).
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare (prezente in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative);
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Valoare finantare:

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda dupa cum urmeaza:

Intreprinderi micro si mici – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
 • 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare);

Intreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc total un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).

Intreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in urmatorul caz: Operatiuni sprijinite in cadrul PEI.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!