PNDR 4.1.A – 1.050.000 Euro Investitii in Exploatatii Pomicole

PNDR 4.1.A – 1.050.000 Euro Investitii in Exploatatii Pomicole

Despre Program

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este reprezentat de creșterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, infiintarea, modernizarea și/ sau extinderea unitatilor de procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor existente și creșterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole.

Prin intermediul programului P.N.D.R. 4.1.A, se urmareste:

 • Creșterea competitivitatii, diversificarea productiei, creșterea calitatii produselor obtinute și imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole;
 • Creșterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivel ferma și a comercializarii directe a produselor obtinute;
 • Dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare;
 • Eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii și utilizarii energiei din surse regenerabile in cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

Valoarea Finantarii Nerambursabile prin intermediul PNDR 4.1.A, poate fi cuprinsa intre 100.000 Euro si pana la 1.050.000 Euro.

Beneficiari eligibili:

Prin SUBMASURA 4.1A – INVESTITII IN EXPLOATATII POMICOLE, se pot obtine intre 100.000 euro si 1.050.000 de catre Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate si cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), sau grupuri de producatori, avand urmatoarele forme juridice:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprindere individuala
 • Intreprindere
 • Societate in nume colectiv
 • Societate in comandita simpla
 • Societate pe actiuni
 • in comanditape actiuni
 • Societate cu raspundere limitata
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum si centre, statiuni si unitati de cercetare dezvoltare si didactice, din domeniul agricol
 • Societate agricola
 • Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa
 • Grup de producatori

Investitii eligibile:

 • reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inclusiv generatoare terestre
 • infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protective
 • infiintarea si modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer
 • infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei,
 • pentru respectarea conditiilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie:
 • sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare si control a plantatiei si a fluxurilor tehnologice din exploatatia pomicola
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/ utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor, remorci agricole/ tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv.
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte
 • amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing
 • investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole
 • imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia, drumuri de exploatare, inclusiv utilitati si racordari (in cadrul fermei);
 • completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare);
 • conformarea cu standardele Uniunii Europene,
 • achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului
 • Cheltuielile de consultanta pentru management de proiect pentru obiectivul de investitii
 • Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard);
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin submasura:

(1) investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;

(2) investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;

(3) infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;

(4) investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

(5) investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera, atat din ferma proprie cat si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;

(6) infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;

(7) investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;

(8) investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci

 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standarde impuse de legislatia nationala si europeana, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.
 • Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, si trebuie sa respecte zonarea speciilor, exceptand culturile in sere si solarii, plantatiile de goji si dud si pepinierele.
 • In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.
 • In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara
 • Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel:

I) in cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer, dimensiune economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 4.000 euro SO;

II) in cazul investitiilor simple (care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minima a suprafetelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 4.000 euro SO;

 • Suprafata infiintata/ replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile si sistemele de cultura, inclusiv pepiniere
 • In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice (Se verifica in baza Avizelor emise de ANAR, ANIF, OUAI corelate cu mentiunile din SF)
 • In cazul procesarii la nivelul fermei atat materia prima procesata cat si rezultatul procesarii trebuie sa fie incluse in Anexa I la TFUE. In cazul comercializarii, vor fi sprijinite doar produse incluse in Anexa I la TFUE. (Se verifica informatiile din Studiul de fezabilitate si anexa I la TFUE)
 • Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si componenta secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma;
 • Investitiile in infiintarea si/ sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea/ dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termica de 10%.
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Valoare finantare:

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda dupa cum urmeaza:

Ferme mici, medii si obtinere de material de inmultire si material de plantare fructifer

 • Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  – 100.000 euro pentru achizitii simple;
  – 300.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
  – 450.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).
 • Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  – 200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
  – 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
  – 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).
  Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  – 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).
 • Ferme mari: intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  – 250.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
  – 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);
  – 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).
 • Forme asociative : intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  – 350.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
  – 600.000 euro pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer
  – 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie;
  – 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!