Submasura 9.1. – 100.000 Euro Pentru Producatorii Din Agricultura

Submasura 9.1

Despre Program

Programul  / Submasura 9.1 – vizeaza infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol. Valoarea finantarii este de maxim 100.000 Euro, cu un procent de 100% Nerambursabili.

Sprijinul acordat prin aceasta sub-masura, va contribui la:

 • imbunatatirea performantelor generale si cresterea veniturilor exploatatiilor agricole;
 • integrarea pe piata a producatorilor primari prin adaptarea productiei acestora la cerintele pietei si comercializarea in comun a productiei lor;
 • crearea si promovarea lanturilor scurte;
 • respectarii standardelor comunitare de mediu si clima, siguranta alimentara, etc.

Obiective principale:

a) eficientizarea activitatii membrilor grupurilor;

b) planificarea si modificarea productiei conform cererii pietei, in special conform conditiilor de calitate si cantitate;

c) promovarea concentrarii ofertei si plasarea pe piata a produselor obtinute de membrii lor;

d) reducerea costurilor de productie si stabilizarea preturilor la producator;

e) promovarea utilizarii practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care sa nu dauneze mediului inconjurator, in special pentru protectia calitatii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentinerea si/sau promovarea biodiversitatii;

f) valorificarea disponibilitatii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din membri.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Beneficiari eligibili:

Prin SUBMASURA 9.1 – INFIINTAREA GRUPURILOR DE PRODUCATORI IN SECTORUL AGRICOL, se pot obtine pana la 100.000 euro  de catre grupuri de producatori incadrate in categoria IMM-urilor, grupuri recunoscute oficial de catre MADR inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014, pentru urmatoarele sectoare:

 • culturi de camp;
 • horticultura (exceptand grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);
 • cresterea animalelor si pasarilor, mixte.

Investitii eligibile:

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori din sectorul agricol, prevazute in Planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos:

(1) adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;

(2) introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;

(3) stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;

(4) alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare

Valoare finantare:

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate (VPC) in primii cinci ani de la recunoastere, si suma maxima de 100.000 euro/an.

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din productia comercializata prin intermediul grupului, astfel:

 • Anul I de la recunoastere – 10 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul II de la recunoastere – 8 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul III de la recunoastere – 6 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul IV de la recunoastere – 5 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul V de la recunoastere – 4 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an.

Sprijinul nerambursabil se va plati sub forma unui ajutor forfetar degresiv, in transe anuale, pe o perioada care nu poate depasi cinci ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!