Start Up Nation 2024 – 250.000 Lei Finantare Nerambursabila IMM-uri – Transformă-ți Ideea în Afacerea Visurilor tale cu Programul Start Up Nation!

Program Start-up Nation

Start Up Nation 2024

Transformă-ți ideea în realitate cu Programul Start Up Nation: Iată cum poți beneficia de finanțarea de 250.000 Lei in 2024: 

 1. Infiintam Societatea Comerciala (SRL) – daca nu este deja infiintata
 2. Obtinem Ofertele De Pret pentru echipamentele pe care doresti sa le achizitionezi
 3. Intocmim Si Depunem Cererea De Finantare Nerambursabila
 4. Implementam Proiectul ( Efectuarea Achizitiilor)
 5. Monitorizam Proiectul o Perioada de 3 ani.

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Sunt eligibile pentru a aplica in cadrul Start Up Nation 2024:

  1. Firmele care au fost  infiintate dupa data de 01 ianuarie 2021, inclusiv cele infiintate in anul 2024;

  2. Sunt Microintreprinderi, Intreprinderi Mici sau Mijlocii (maxim 249 de angajati si cifra de afaceri de pana la 50 Milioane Euro), la momentul depunerii cererii de finantare;

  3. Administratorul/Actionarul urmeaza cursul de Competente Antreprenoriale

  4. Au capital social integral privat

  5. Au codul CAEN eligibil. Codul CAEN poate fi autorizat si dupa aprobarea proiectului

  6. Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

  7. Creaza cel putin doua locuri noi de munca dupa aprobarea proiectului Start Up Nation 2024.

  8. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.

  9. Nu au accesat in trecut programul Start Up Nation, Capital de Lucru si/sau HoReCa

  10. Nu au accesat fonduri cu o valoare mai mare de 300.000 Euro ( minimis ) in ultimii trei ani. Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii

  11. Nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;

  12. Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, nu pot aplica decat cu o singura societate.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

   Elemente pe care le puteti achizitiona prin Start Up Nation 2024:

   1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantarea Start Up Nation, precum si autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamblele pentru aceste mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor 100% electrice.

   2. Achizitia de sisteme, instalatii si echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantarea Start Up Nation, precum și de vehicule 100% electrice, e considerata ca intruneste criteriul de punctaj aferent dezvoltarii durabile in cazul in care totalul cheltuielilor eligibile din aceasta categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN.

   Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantarea, precum si vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de caldura, mini-eoliene, sisteme incalzire / racire, compresoare aer, panouri si / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc

   3. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari a unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului. In categoria spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert sunt incluse si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.

   4. Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri.

   Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. 

   5. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;

   6.  Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;

   7. Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de minim 25000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.

   8. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;

   9. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul / angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maxim 1000 lei/persoana;

   10. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;

   11. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 10.000 lei, decontabila in ultima cerere de rambursare/plata;

   12. Doua placute informative obligatorii in valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel: una in interiorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (receptie, secretariat, loc de asteptare etc);una in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (outdoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru clienti, pe langa spatiul unde se desfasoara activitatea (fatada stradala, intrare in cladire etc).

   13. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

    Serviciile De Consultanta Asigurate De Indais Media Business Pentru Accesarea Programului Start Up Nation 2024

    • Verificarea punctajului pe care un eventual proiect depus in cadrul Start Up Nation 2024 il poate obtine – Gratuit
    • Incadrarea cheltuielilor in categoria celor eligibile – Gratuit
    • Daca nu aveti societatea infiintata ne putem ocupa noi de infiintarea acesteia –  Onorariu 600 Lei Plus Taxele De la Registrul Comertului
    • Obtinerea ofertelor de pret – Gratuit
    • Elaborarea bugetului proiectului
    • Completarea anexelor specifice programului Start Up Nation
    • Crearea contului in aplicatia electronica
    • Intocmirea Cererii de Finantare Specifica Start Up Nation
    • Transmiterea Cererii de Finantare Nerambursabila Start Up Nation
    • Intocmirea raspunsurilor la orice scrisoare de clarificari primita din partea Ministerului
    • Transmiterea documentelor in vederea obtinerii Creditului Punte
    • Implementarea proiectului ( Caiete De Sarcini, Cereri De Oferta, Etc)
    • Transmiterea documentelor speficice care atesta efectuarea achizitiilor catre Minister
    • Asistenta la momentul efectuarii vizitei pe teren
    • Intocmirea anuala a raportului de monitorizare si progres.

     Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

     Alte detalii ale Programului Start Up Nation 2024

     Valoarea decontata este alcatuita din valoarea totala fara TVA si TVA nedeductibil. In cazul in care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplatitor de TVA, valoarea decontata este valoarea totala fara TVA;

     Beneficiarii au voie sa schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu pastrarea denumirii si cel putin operatiilor pe care le efectua echipamentul init

     Beneficiarul poate schimba locatia implementarii proiectului numai cu notificarea AIMMAIPE.

     Beneficiarul are obligatia de a implementa proiectul, intr-un interval de timp de maxim 12 luni de la momentul intrarii in vigoare a contractului de finantare.

     Perioada de monitorizare este de 3 ani de zile, incepand cu anul urmator acordarii grantului.

     Cele doua perioade succesive de implementare (1 an) si monitorizare (3 ani),  alcatuiesc impreuna termenul contractual in care se desfasoara acordul de finantare nerambursabila Start Up Nation 2024.

     O intreprindere nu poate avea in cadrul aceleiasi sesiuni de program Start Up Nation, calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achizitionate si decontate in cadrul programului.

     Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

     Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului activele corporale achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre AIMMAIPE. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual, cu obligativitatea trimiterii catre AIMMAIPE, anual, a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii. In situatia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionata, cu acordul AIMMAIPE, in favoarea institutiei partenere pana la rambursarea acestuia.

     Fiecare beneficiar are obligatia sa faca dovada, cel tarziu la momentul platii cererii de plata sau de rambursare, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreaga a doua locuri noi de munca, precum si obligatia mentinerii acestuia pentru cel putin 2 ani, dupa finalizarea implementarii proiectului. Implementarea proiectului se considera finalizata la momentul achitarii cererii de plata/rambursare a ajutorului de minimis.

     Locul de munca se considera a fi creat prin proiect daca este creat si ocupat intre data semnarii acordului de finantare si data platii cererii de plata/rambursare, de catre o persoana care nu a avut raporturi de munca in ultimele 6 luni cu intreprinderea aplicanta.

     Aplicatia electronica de inscriere aferenta celei de a doua etape va fi deschisa 30 de zile incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere si pina la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.

     Modalitate de plata a Finantarii Nerambursabile prin Intermediul Start Up Nation 2024:

     La momentul depunerii cererii de finantare nerambursabila, beneficiarul va alege una dintre bancile partenere ale Ministerului (de regula bancile partenere sunt BCR, CEC, Transilvania, Banca Romaneasca, BRD). Costurile prilejuite de obtinerea Creditului tip Punte, pot fi bugetate prin Proiect.

     Decontarea se face intr-o singura transa conform mecanismului decontarii cererilor de rambursare pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a cheltuielilor eligibile si / sau conform mecanismului decontarii cererilor de plata pentru care s-au prezentat facturile

      Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

      Alte Programe De Finantari Nerambursabile 2024

      Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

      Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

      Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

      Fondul De Modernizare Autoconsum

      Indais Fondul De Modernizare Autoconsum

      Fondul De Modernizare Autoconsum

      Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

      Indais - PRNV2023131.A1

      Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

      Intre 15.000 si 200.000 Euro Prin Digitalizare IMM-uri din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

      Intre 15.000 si 200.000 Euro Prin Digitalizare IMM-uri din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

      Pana La 75.000 € Prin Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

      Pana La 75.000 € Prin Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

      Investiții tehnologice în IMM-uri – Finantare Intre 250.000 si 1.500.000 € Pentru Firmele Din Alba, Brasov, Covasna Harghita, Mures si Sibiu

      Investiții tehnologice în IMM-uri – Finantare Intre 250.000 si 1.500.000 € Pentru Firmele Din Alba, Brasov, Covasna Harghita, Mures si Sibiu