Submasura 4.3. – Investitii Pentru Dezvoltarea, Modernizarea Sau Adaptarea Infrastructurii Agricole Si Silvice

Submasura 4.3

Despre Program

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole, imbunatatirea performantei economice a padurilor, cat si eficientizarea utilizarii apei in agricultura.

Obiectivele Submasurii:

Irigatii

 • Modernizarea infrastructurii de irigatii.

Agricol

 • Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin imbunatatirea accesibilitatii exploatatiilor agricole;
 • Modernizarea si adaptarea cailor de acces;
 • Asigurarea unei bune aprovizionare si un acces mai facil catre consumatori si pietele de desfacere.

Silvic

 • Infiintarea, extinderea si modernizarea cailor de acces in cadrul fondului forestier.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Beneficiari eligibili:

Irigatii

 • Organizatii/ federatii ale utilizatorilor de apa, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole in conformitate cu legislatia in vigoare.

Agricol

 • Unitati Administrativ Teritoriale si/ sau Asociatii ale acestora constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

Silvic

 • Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de padure si/ sau asociatiile acestora conform legislatiei in vigoare;
 • Unitati Administrativ Teritoriale si/ sau Asociatii ale acestora, proprietari de padure;
 • Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului conform legislatiei in vigoare.

Investitii eligibile:

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare de punere sub presiune si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima transa de plata;
 • Investitia este in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri, daca este cazul.
 • Investitia prevede contorizarea apei;
 • Investitia vizeaza o suprafata identificata ca viabila in Programul National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din România;
 • Solicitantul sa faca dovada detinerii in folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei, iar in cazul in care terenul se afla in proprietatea statului, sa prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investitiei.
 • In cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunarii, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila pentru Delta Dunarii (SIDD DD)
 • Proiectele de modernizare sunt eligibile daca instalatiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigatii supuse modernizarii fac parte dintr-un sistem de irigatii care a fost activ in trecutul recent (2007-2016).

Valoare finantare:

Irigatii – rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi:

 • Euro/ proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune (SPP);
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP).

Agricol  –  rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi

 • 1.000.000 Euro/ proiect.

Silvic –  rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi:

 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!