Start Up City – 50.000 Euro Fonduri Pentru Firmele Din Bucuresti

Start Up City – 50.000 Euro Fonduri Pentru Firmele Din Bucuresti

Programul Bucharest Start-Up City Ediția 2020 !

Programul Bucharest Start-up City, ediția 2020, este un program de finanțare dedicat start-up-urilor din Municipiul București care vizează susținerea a minimum 200 de beneficiari (start-up-uri), cu o valoare maximă a ajutorului de minimis de 50.000 Euro per start-up (echivalent în lei).

Programul este implementat pe baza unui parteneriat încheiat între Primăria Municipiului București și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Beneficiari eligibili:

Intreprinderile de pe raza Municipiului București, infiintate după data de 1 ianuarie 2020.

Investitii eligibile:

 • Echipamente tehnologice – tehnica IT, sisteme portabile, licente, sisteme audio-video;
 • Achizitionare de spatii de lucru / productie / pentru prestari servicii si comert;
 • Mijloace de transport: autoturisme electrice, biciclete (electrice) – valoare maxima de 40.000lei si maximum 1 autoturism/ beneficiar (cu exceptia activitatilor rent a car, scoli de soferi, taxi etc.);
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme ce utilizeaza resurse regenerebile de energie;
 • Achizitionarea de echipamente de incalzire / climatizare;
 • Salarii, utilitati, servicii de contabilitate, chirii aferente spatiilor de lucru;
 • Realizarea unui website pentru prezentarea si promovarea societatii;
 • Active necorporale: brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;.
 • Cheltuiala obligatorie: Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale pentru asociat/actionar/administrator/angajati ai societatii – valoare maxima: 1.000lei;
 • TVA nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii si pentru implementarea proiectului – valoare maxima: 8.000lei;
 • Programe software / licente – valoare maxima: 80.000lei;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate;
 • 1 placuta informativa cu privire la program.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • IMM-uri (S.R.L., S.R.L.-D, S.A. PFI, IF, etc) infiintate dupa 1 ianuarie 2020;
 • Sunt intreprinderi autonome, legate, partenere sau unice;
 • Au capital social integral privat;
 • Asociatii / actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica decat cu o singura societate in cadrul programului;
 • Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul si punct de lucru exclusiv in Municipiul Bucuresti;
 • Codul CAEN pentru care se solicita finantarea este eligibil;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidate si la bugetele locale;
 • Nu au depasit plafonul de 200.000 Euro pe durata a trei execitii financiare consecutive (intreprindere unica) si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor / contra cost.

Valoare finantare:

Programul Bucharest Start-up City, ediția 2020, este un program de finanțare dedicat start-up-urilor din Municipiul București care vizează susținerea a minimum 200 de beneficiari (start-up-uri), cu o valoare maximă a ajutorului de minimis de 50.000 Euro per start-up (echivalent în lei).

Programul este implementat pe baza unui parteneriat încheiat între Primăria Municipiului București și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Grila de punctaj:

1. Faza A – Evaluarea eligibiltatii si verificarea administrativa a aplicatiei;

 • Sunt verificate documentele justificative incarcate in aplicatie; procedura este eliminatorie;

2. Faza B – Evaluarea tehnico- financiara – max 100p

Nr. crt.Criteriu de evaluarePunctaj maxim
1Calitatea planului de afaceri40
1.1Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor5
1.2Analiza pietei si strategia de marketing10
1.3Strategia afacerii10
1.4Planul de finantare (cashflow / buget)5
1.5Impactul social asupra comunitatii din Municipiul Bucuresti5
2Cofinantare suplimentara20
2.1Beneficiarul contribuie cu min. 20% din valoarea totala a proiectului20
2.2Beneficiarul contribuie cu un procent intre 10% si 20%Direct proportional
2.3Beneficiarul contribuie cu min. 10% din valoarea totala a proiectului0
3Domeniul de activitate20
3.1Industrii creative20
3.2Productie / Servicii10
3.3Comert0
4Investitia in echipamante20
4.1Bugetul prevede investitii de min. 50% din valoarea totala a proiectului in echipamente tehnologice20
4.2Bugetul prevede investitii de sub. 50% din valoarea totala a proiectului in echipamente tehnologice0

TOTAL PUNCTAJ FAZA B

100

Departajare in caz de punctaje egale:

 • >Nivelul contributiei financiare asumate;
 • Ponderea investitiei in echipament;
 • Calitatea planului de afaceri;
 • Punctajul obtinut la evaluarea impactului asupra comunitatii;
 • Data si ora inscrierii in program.

3. Faza C – Interviu / pitch – max 30p

Nr. crt.Criteriu de evaluarePunctaj maxim
1.Prezentarea planului de afaceri (inclusiv nivelul de cunoastere al

domeniului de activitate vizat de planul afaceri)

10
2.Calitatea raspunsurilor oferite catre membrii juriului10
3.Strategia afacerii10

TOTAL PUNCTAJ FAZA C

30

Departajare in caz de punctaje egale:

 • Se evalueaza motivatia aplicantilor si nivelul de cunoastere al planului de afaceri propus; neparticiparea este eliminatorie.

Selectia beneficiarilor:

Se va finanta programul pentru solicitantii ce au obtinut minimum 60 de puncte la Faza B si cel putin 10 puncte la Faza C.

Indais Media Business – va raspunde oricaror solicitari de informatii in aceeasi zi in care ne transmiteti mesajul!

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!