PNDR 4.2. – Investitii in prelucrarea / Comercializarea / Dezvoltarea de produse Agricole

PNDR 4.2. – Investitii in prelucrarea / Comercializarea / Dezvoltarea de produse Agricole

Despre Program

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este reprezentat de sprijinirea intreprinderilor care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cu exceptia produselor pescaresti.

Prin programul de Finantare Nerambursabila P.N.D.R. 4.2. se urmareste:

 • Infiintarea si/ sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese;
 • Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;
 • Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Cresterea numarului de locuri de munca.

Valoarea Finantarii Nerambursabile este cuprinsa intre 1.000.000 Euro si 2.500.000 Euro pentru proiectele care  conduc la un lant alimentar integrat.

Beneficiari eligibili:

Prin SUBMASURA 4.2 – SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA /MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE, se pot obtine intre 1.000.000 euro  si 2.000.000 de catre Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate si cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), sau grupuri de producatori, avand urmatoarele forme juridice:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate in nume colectiv
 • Societate in comandita simpla
 • Societate pe actiuni
 • Societate in comandita pe actiuni
 • Societate cu raspundere limitata (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii )
 • Cooperative agricole
 • Societati cooperative
 • Grup de producatori

Investitii eligibile:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare
 • investitii in producerea si comercializarea produselor vinicole propuse de solicitantii care nu figureaza in Registrul Plantatiilor Viticole cu Declaratia de productie si/sau cu Declaratia de stocuri produse vinicole;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing3 de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde* impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro: infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului) ; creare marca inregistrata/brand)
 • Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Conditii de eligibilitate:

  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin submasura:

  (1) Infiintarea, extinderea si /sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusive investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

  (2) Infiintarea, extinderea si /sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;

  (3) Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;

  (4) Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusive pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii;

  • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene in scopul obtinerii de produse nonagricole
  • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei
  • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
  • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului
  • Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar-veterinar si siguranta alimentara
  • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

  Valoare finantare:

  SPRIJINUL  NERAMBURSABIL va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative sau de 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

  • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!