PNDR 6.1. – 50.000 Euro Pentru Tanarul Fermier

PNDR 6.1. – 50.000 Euro Pentru Tanarul Fermier

Despre Program

Prin intermediul programului de Finantare Nerambursabila Tanarul Fermier  se urmareste:

 • Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o Activitate Agricola ca sefi/conducatori de exploatatie, fiind incurajati sa devina competitivi, sa se asocieze, sa participe la lanturile alimentare integrate;
 • Imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca;
 • Crearea posibilitatii tinerilor fermieri rezidenti, cu un minim de cunostinte de baza, in vederea instalarii ca sefi/ conducatori ai exploatatiei agricole.
 • Incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabili in mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei nationale in general.

Beneficiari eligibili:

Prin SUBMASURA 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, se pot obtine intre 40.000 euro/50.000 euro de catre tineri, care se instaleaza ca unici sefi al exploatatiei agricole sau de catre persoane juridice cu mai multi actionari unde un tanar se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie, astfel:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate in nume colectiv
 • Societate in comandita simpla
 • Societate pe actiuni
 • Societate in comandita pe actiuni
 • Societate cu raspundere limitata (microintreprinderi, intreprinderi mici)
 • Cooperative agricole
 • Societati cooperative
 • Grup de producatori

Sunt eligibili solicitantii care au varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare si au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, si sa detina competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara
 • formare profesionala prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel calificare profesionala,
 • competente in domeniul agricol/ veterinar/economie agrara dobandite prin participarea la programe de instruire/initiere/specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala;
 • angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Investitii eligibile:

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea inceperii activitatilor agricole pentru instalarea tanarului fermier intr-o exploatatie agricola, pe baza Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, respectand conditiile prevazute in prezentul Ghid si Fisa tehnica a submasurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru, achizitia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potentialul agricol (daca e cazul) precum si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • prin planul de afaceri se va urmari indeplinirea obiectivului de comercializare a productiei agricole proprii in procent deminimum 20% din valoarea primei transe de plata, demonstrata prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd (inclusiv dejectiile de origine animala) conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existenta si conforma cu normele de mediu in vigoare (dupa caz);
 • tanarul fermier (care se instaleaza) trebuie sa isi stabileasca domiciliul in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata (in cazul in care domiciliul nu este astfel stabilit);
 • in cazul in care tanarul fermier care se instaleaza, va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Contractului de finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in aceeasi UAT sau limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia (in cazul in care conditia nu este deja respectata);sediul social al beneficiarului va fi localizat in aceeasi UAT in care este inregistrata exploatatia;
 • prin Planul de afaceri trebuie sa se demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole, astfel incat sa reiasa modul in care se va dezvolta/moderniza exploatatia agricola, cresterea productivitatii si toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii si cele suplimentare propuse prin proiect, cu mentinerea criteriilor de selectie si eligibilitate, indeplinite la finantare, pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului;
 • in cazul solicitantilor din teritoriul ITI, exploatatia este amplasata predominant (peste 50%) in teritoriul ITI, calculul facandu-se raportand suprafata in ha /efectivul total de animale (capete animale/familii de albine) din teritoriul ITI la suprafata totala de teren/efectivul total de animale din exploatatie, in functie de tipul de incadrare a exploatatiei (vegetala sau zootehnica).

Valoare finantare:

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:

 • 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de suma forfetara in doua transe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea contractului de finantare.

Valoarea toatala a Finantarii Nerambursabile Prin intermediul Programului Tanarul Femier este de Maxim 50.000 Euro.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!