PNDR 4.3.A – 1.500.000 Euro pentru Irigatii

PNDR 4.3.A – 1.500.000Euro pentru Irigatii

Despre Program

Prin program vor fi finanţate investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare/ repompare/ punere sub presiune și/ sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Sprijinul acordat prin această submăsură va avea un efect pozitiv prin promovarea tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură şi scăderea costurilor determinate de consumul apei.

Beneficiari eligibili:

Organizaţii/ Federaţii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare.

Investitii eligibile:

  • modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare/ repompare/ punere sub presiune și/sau racordarea la utilități,
  • sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.
  • lucrările pentru staţiile de pompare, dispecerizare, monitorizare şi contorizare a energiei electrice.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

  • Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul;
  • Investiția prevede contorizarea apei;
  • Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România;
  • Solicitantul (OUAI/ FOUAI) să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/ activului fizic aferent investiţiei;
  • Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională;

Valoare finantare:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP);

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!