450.000 Lei Finantare Nerambursabila Pentru IMM-urile din Toata Tara, inclusiv Bucuresti si Ilfov

Microindustrializare

Detalii Generale Program:

Programul se adreseaza IMM-urilor care au o vechime mai mare de doi ani de zile si activeaza in sfera productiei. Prin intermediul acestui Program de Finantare Nerambursabila, se pot obtine pana la 450.000 Lei, pentru dotarea societatilor cu Echipamente Tehnologice, Motostivuitoare, Incarcatoare Frontale, Elemente IT, Mobilier, Autovehicule Comerciale ( N1, N2, N3), Instalatii de Incalzire sau Instalatii de Climatizare, Achizitia de Spatii pentru Desfasurarea Activitatilor.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Beneficiari eligibili:

Pot obtine Finantarea Nerambursabila de 450.000 Lei, Microintreprinderile, Intreprinderile Mici sau Mijlocii din Bucuresti-Ilfov, dar si Intreprinderile Mici sau Mijlocii din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Sunt eligibile in cadrul Programului, Societatile care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente urmatoarelor clase:

 • 10 Industria alimentara;
 • 11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;
 • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;
 • 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie; – 1811 Tiparirea ziarelor; – 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;
 • 20 Fabricarea substantelor si produselor chimice cu exceptia 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgica;
 • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu exceptia 3040;
 • 31 Fabricarea de mobila;
 • 32 Alte activitati industriale n.c.a

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Investitii eligibile:

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G,
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie , inclusiv din elemente prefabricate;
 • Achizitionarea de Mobilier, Aparatura birotica si Sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/actionarul societatii aplicante;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite, in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • Au capital social integral privat;
 • Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat la Oficiul Registrului Comertului
 • Au cel putin 2 ani de la infiintare.
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat.

Valoare finantare:

Prin Intermediul Programului de Finantare Nerambursabila Microidustrialziare 2020, puteti avea posibilitatea accesarii unei finantari de pana la 450.000 Lei cu un aport propriu din partea beneficiarului de 25%, peste suma finantata de catre minister.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Documente necesare Pentru Depunerea Si Elaborarea Proiectului:

 • Copie CUI Societate – “Conform Cu Originalul” – Semnat si Stampilat;
 • Copie Act Identitate Asociat /Administrator – “Conform Cu Originalul” – Semnat si Stampilat;
 • CV-ul Asociatului / Administratorului;
 • Certificat constatator informatii extinse;
 • Certificat constatator + Bilant 2019 pentru intreprinderile legate sau partenere ( daca este cazul);
 • Bilantul contabil pentru anul 2018 si 2019 plus recipisa de depunere a acestora;
 • Balanta pentru luna decembrie 2018 si 2019;
 • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
 • Registrul mijloacelor fixe
 • Extras Reges – prin screen;
 • Registru Salariati din Revisal;
 • Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create;
 • Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
 • Lista produse vandute si preturile orientative ;
 • Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale;
 • Tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) din piata interna / externa;
 • Ofertele de pret pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect.

Grila de Punctaj Aferenta Programului:

GRILA EVALUARE PLAN AFACERI
Programul National Multianual de Microindustrializare
Punctaj
Resurse umane existente10
Societatea are cel putin 2 angajati la momentul inscrierii online10
Societatea are cel putin 1 angajat la momentul inscrierii online5
Societatea NU are angajati la momentul inscrierii online0
Finantare anterioara 10
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor in ultimii 3 ani10
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor ationale pentru sprijinirea IMM-urilor in ultimii 3 ani0
Numar de noi locuri de munca create la momentul decontului30
Locuri de munca create ≥ 420
Locuri de munca create ≥ 315
Locuri de munca create ≥ 210
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele noi create pentru 1 absolvent dupa anul 2012/ someri/ persoana defavorizata5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de munca din cele noi create pentru 2 absolventi dupa anul 2012/ someri/ persoana defavorizata10
Valoarea proiectului de investitii20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibila a proiectului20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibila a proiectului15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibila a proiectului10
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2,2.3.6. din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfasurarii activitatii sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si  software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si  software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si  software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai putin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri0
Profit din exploatare la 31.12.201910
Societatea A obtinut profit din exploatare la 31.12.201910
Societatea NU a obtinut profit din exploatare la 31.12.20190
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate infiintata in baza Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare5
Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate infiintata in baza Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare5
Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate infiintata in baza Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare
0
TOTAL100

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!