POR 2.1 – 200.000 Euro pentru Microintreprinderi

POR 2.1 – 200.000 Euro pentru Microintreprinderi

Despre Program

Prin intermediul Programului Operational Regional ( P.O.R.) 2.1., se pot obtine Finantari Nerambursabile cuprinse intre 200.000 Euro si pana la 1.000.000 Euro. Programul se adreseaza IMM-urilor infiintate inainte de data de 01.01.2019, care au inregistrat in anul 2019 – minim 3 angajati si care au incheiat anul pe profit.

Programul se adreseaza IMM_urilor din urmatoarele judete: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea, Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Calarasi, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea.

Programul permite atat dotarea cu Echipamente si Utilaje cat si Realizarea Constructiilor.

Beneficiari eligibili:

POR 2.1 se adreseaza microintreprinderilor (pana la 9 angajati) care doresc sa se dezvolte in spatiul urban (mai putin regiunea Bucuresti-Ilfov si ITI Delta Dunarii).

Sprijinul public nerambursabil este de maxim 200.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de pana la 90%. Restul reprezinta contributia solicitantului

Imm-urile trebuie sa fi avut cel putin un angajat in anul anterior, cifra de afaceri si profit.

Investiții eligibile:

 • Constructie / Extindere / Modernizare cladire;
 • Achizitionare Echipamente Tehnologice, Utilaje, Instalatii de Lucru, Mobilier;
 • Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
 • Achizitie brevete, licente, marci comerciale;
 • Realizare website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii.

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Conditii de eligibilitate:

  • minim 1 angajat – maxim 9 la bilantul anului anterior sau minim 1 angajat cu norma intreaga la data depunerii proiectului.
  • societatea a inregistrat profit din exploatare in anul anterior
  • societate care nu se afla in dificultate (situatie financiara pozitiva)
  • locatia de implementare: mediul urban
  • pentru proiecte ce includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii, solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului ( teren si/sau cladiri): dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie
  • pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta ( comodat) sau dreptul de inchiriere/ locatiune.
  • cod CAEN eligibil – atasata aveti lista codurilor eligibile
  • societate infiintata cel mai tarziu pe 03.01.2018
  • capacitate financiara de a asigura contributia proprie – dovedibila la momentul semnarii contractului de finantare, nu acum la depunere.

  Documente Necesare Elaborare si Depunere Proiect:

  • Documentele statutare ale solicitantului, dupa caz: act constitutiv, contract de societate, statut, impreuna cu toate modificarile
  • Certificatul constatator in forma extinsa emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de finantare, in original
  • Certificatul de inregistrare a solicitantului, in copie conform cu originalul
  • Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (daca este cazul), in copie conforma cu originalul
  • Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, in copie conforma cu originalul
  • Mandatul special/ imputernicire speciala pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare (daca este cazul), in original
  • Situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finantare, in copie conforma cu originalul
   • Bilantul prescurtat (Formular 10)
   • Contul de profit si pierdere (Formular 20)
   • Datele informative (Formular 30)
   • Situatia activelor imobilizate (Formular 40)
   • Notele explicative la situatiile financiare
   • Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor listat (REVISAL)
   • Extras din Registrul salariati si Contracte per salariat din ReviSal
  • Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri), dupa caz, in copie conforma cu originalul: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere; Certificatul de urbanism, in copie conforma cu originalul
  • Plan de amplasare a echipamentelor / utilajelor achizitionate prin proiect
  • Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii (dupa caz)
  • Devizul general pentru proiectele de lucrari – daca este cazul
  • Oferte de pret
  • CV-uri pentru membrii echipei de management
  • Alte documente pe care le considerati relevante pentru proiect (certificari ISO etc.)
  • Obtinerea unei semnaturi electronice in numele administratorului societatii (in cazul in care nu exista), in vederea semnarii electronice a documentatiei.

  Valoare finantare:

  Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, in limita a 200.000 euro.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!