Intre 15.000 si 200.000 Euro Prin Digitalizare IMM-uri din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

Digitalizarea IMM-urilor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

Un nou program de Digitalizare se va lansa pentru IMM-urile din Regiunea Centru, respectiv pentru firmele care isi desfasoara activitatea in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu.

Valoarea finantarii nerambursabile care poate fi solicitata prin intermediul programului Acțiunea 2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă, este cuprinsa intre 15.000 si 200.000 Euro, cu un aport din partea beneficiarilor de 10%.

Firmele care doresc sa aplice pentru acest program trebuie sa aiba la momentul depunerii cererii minim 1 angajati si profit din exploatare conform bilantului din anul 2022 sau 2019.

Cheltuielile/Investitiile Eligibile prin intermediul Programului Digitalizare IMM-uri din zona Centru, sunt:

 1. Software achizitionat sau dezvoltat/adaptat la comanda:
 • Sisteme/solutii de e-facturare,
 • Sisteme/solutii pentru circuit digitalizat de comanda,
 • Sisteme/solutii RPA (Robotic Process Automation),
 • CRM (Customer Relationship Management),
 • PLM (Product Lifecycle Management),
 • ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;
 • Alte tipuri de aplicatii/licente pentru gestiune financiara, gestiune furnizori, resurse umane, logistica;
 • Aplicatii/licente care sa serveasca la configurarea si implementarea bazelor de date, la migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Sisteme iot (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) si AI (Artificial Intelligence);
 • Tehnologii blockchain;
 • Tehnologii lingvistice bazate pe inteligenta artificiala, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automata, de analiza a textului, de sinteza a vorbirii etc.;
 • Sisteme/solutii de administrare a spatiilor – pentru gestiunea utilitatilor, monitorizare consumuri etc.;
 1. Software personalizat pentru prezenta online: website-uri de prezentare si promovare, magazine, solutii de e-commerce;
 2. Software de securitate cibernetica (protectia tranzactiilor online si a datelor personale): solutii pentru securizarea retelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezentei pe internet (site-uri, conturi etc.);
 3. Sisteme de operare, software pentru creare de continut (editoare de text/grafica sau altele);
 4. Alte tipuri de software disponibil pe piata sau creat la comanda, necesar in activitatea solicitantului care nu intra in celelalte categorii, in limitele impuse de specificul apelului
 5. Dispozitive si echipamente integrate cu solutii digitale, ce pot servi pentru automatizari si robotica; dispozitive si echipamente aferente e-commerce, iot (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc.,
 6. Echipamente IT care sa asigurare capacitate de memorie/spatiu de stocare fizic sau intrun cloud privat, rezultand, astfel, un activ detinut de beneficiar;
 7. Orice echipament care poate conduce la operationalizarea activelor necorporale achizitionate, specifice digitalizarii solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informat
 8. Cheltuieli de instalare, configurare si punere in functiune, inclusiv cheltuieli de testare;
 9. Active corporale/necorporale, necesare realizarii retelei LAN/wif
 10. Servicii de instruire a personalului in vederea operationalizarii solutiilor digitale care fac obiectul proiectului. Pentru aceste cheltuieli se va aplica optiunea de costuri simplificate sub forma de cost unitar. Valoarea investitiilor in instruirea angajatilor nu poate depasi 5.000 euro/proiect.
 11. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil;
 12. Servicii de consultanta pentru elaborarea si pentru managementul/implementarea proiectului; Cheltuielile pentru aceste servicii sunt eligibile in limita a 5%
 13. Servicii pentru activitatile obligatorii de informare si publicitate in limita a 7.500 lei, fara TVA
 14. Audit Financiar – cheltuiala eligibila in limita a 5.000 lei fara TVA, trimestrial, aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv.

Prin programul de Digitalizare a IMM-urilor din Centru Finantarea Nerambursabila este:

Valoarea minima – 15.000 Euro

Valoarea maxima 200.000 Euro

Valoare cofinantarii solicitantului este de 10%.

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Sunt eligibile pentru a accesa programul Digitalizare a IMM-urilor, din regiunea Centru, firmele care

  1. Isi desfasoara activitatea in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu
  2. Au fost infiintate cel mai tarziu la data de 3 ianuarie 2022
  3. Au inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (2022) sau au cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata la data depunerii cererii de finantare si in perioada de implementare
  4. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau in anul 2019
  5. La data lansarii apelului de proiecte, solicitantul are domeniul/domeniile de activitate eligibil/e (clasa CAEN) vizat/e de investitie, inscris/e in obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii
  6. La data lansarii apelului de proiecte, solicitantul are domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investitie, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) in care doreste sa realizeze investitia/proiectul trebuie declarat/e si autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului
  7. Nu se afla in stare de faliment/ insolventa
  8. Nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, Nu a incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate),
  9. Nu si-a suspendat activitatea economica
  10. Sa Nu este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executata si creanta nu a fost integral recuperata;
  11. Nu se afla in dificultate
  12. Nu a fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
  13. Nu desfasoara activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, cu jocuri de noroc, precum si cele care contravin ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare
  14. Si-a achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si respectiv bugetul local in ultimul an calendaristic /in ultimele 6 luni
  15. Detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului (cladire), la momentul depunerii cererii de finantare: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/locat
  16. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura cofinantarea de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

   Perioada de Implementare

   Perioada de implementare a activitatilor proiectului, dupa semnarea contractului de finantare, in cadrul careia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 24  luni.

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

    Alte Programe De Finantari Nerambursabile 2023

    Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

    Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

    Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

    Fondul De Modernizare Autoconsum

    Indais Fondul De Modernizare Autoconsum

    Fondul De Modernizare Autoconsum

    Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

    Indais - PRNV2023131.A1

    Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

    Intre 15.000 si 200.000 Euro Prin Digitalizare IMM-uri din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

    Intre 15.000 si 200.000 Euro Prin Digitalizare IMM-uri din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

    Pana La 75.000 € Prin Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

    Pana La 75.000 € Prin Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

    Investiții tehnologice în IMM-uri – Finantare Intre 250.000 si 1.500.000 € Pentru Firmele Din Alba, Brasov, Covasna Harghita, Mures si Sibiu

    Investiții tehnologice în IMM-uri – Finantare Intre 250.000 si 1.500.000 € Pentru Firmele Din Alba, Brasov, Covasna Harghita, Mures si Sibiu