Submasura 5.2. – 200.000 Euro Pentru Terenurile Agricole Afectate de Dezastre

Submasura 5.2

Despre Program

Rata sprijinului public nerambursabil este de 100% si nu poate depasi o valoare de 200.000 euro/ proiect.

Sprijinul acordat prin aceasta submasura va contribui la refacerea potentialului de productie, fiind sprijinite actiuni privind repopularea si refacerea efectivelor de suine sau reprofilarea exploatatiei cu alta specie de animale, ca urmare a decimarii efectivelor de suine cauzata de aparitia pestei porcine africane (PPA).

Investitii in scopul refacerii potentialului de productie prin:

 • Achizitia animalelor de reproductie destinate repopularii in vederea restabilirii productiei agricole cu utilizarea conversiei UVM, daca este cazul;
 • Achizitia animalelor de reproductie destinate reprofilarii fermelor afectate, prin popularea cu alte specii de animale in vederea restabilirii productiei agricole cu utilizarea conversiei UVM de la o specie la alta;
 • Extinderea si/ sau modernizarea in scopul adaptarii adaposturilor de animale;

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Beneficiari eligibili:

Prin 5.2 „Sprijin pentru investitii privind refacerea terenurilor agricole si a potentialului de productie afectate de dezastre naturale, de conditii de mediu adverse si de evenimente catastrofale” se pot obtine pana la  200.000  euro  si de catre fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole) si  grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor, incadrandus-e in una din urmatoarele forme juridice eligibile:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprindere individuala
 • Intreprindere familiala
 • Societate in nume colectiv
 • Societate in comandita simpla
 • Societate pe actiuni
 • Societate in comandita pe actiuni
 • Societate cu raspundere limitata
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa agricola
 • Grup de producatori

Investitii eligibile:

 • Costul cu achizitia animalelor de reproductie destinate repopularii in vederea restabilirii productiei agricole cu utilizarea conversiei UVM, daca este cazul;
 • Costul cu achizitia animalelor de reproductie destinate reprofilarii fermelor afectate, prin popularea cu alte specii de animale, in vederea restabilirii productiei agricole cu utilizarea conversiei UVM de la o specie la alta;
 • Costuri cu extinderea si/sau modernizarea in scopul adaptarii adaposturilor de animale.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala)
 • Cheltuielile de consultanta – Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Exploatatia a fost afectata de pesta porcina africana si dezastrul a condus la distrugerea a cel putin 30% din potentialul agricol al acesteia;
 • In cazul repopularii cu aceeasi specie, exploatatia trebuie sa fie declarata de catre ANSVSA ca fiind indemna la pesta porcina africana si nu se afla, la momentul solicitarii sprijinului, in zona de regionalizare stabilita conform Deciziei CE 709/2014;
 • Solicitantul va demonstra viabilitatea economica a investitiei prin documentatia tehnico- economica (Studiu de fezabilitate);
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului  preconizat asupra mediului, daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare (daca este cazul);
 • Angajamentul solicitantului ca la finalizarea investitiei se va inregistra/autoriza, dupa caz, la Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si de Siguranta Alimentelor (ANSVSA);
 • Se va verifica daca solicitantul a beneficiat de sprjin si din alte surse in vederea evitarii supracompensarii si dublei finantari;
 • Angajamentul solicitantului ca va mentine investitia pe intreaga perioada de monitorizare;
 • Solicitantul trebuie sa prezinte documente justificative eliberate de autoritatea competenta pentru demonstrarea distrugerii efectivului de animale;
 • Angajamentul solicitantului privind obtinerea avizului de conformitate din partea autoritatii competente privind indeplinirea normelor de biosecuritate anterior popularii/repopularii cu alte specii.

Valoare finantare:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% si nu va depasi o valoare de 200.000 euro/proiect.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!