1.000.000 € Finantare Nerambursabila prin POC 4.1.1 – Investitii In Activitati Productive In 2022

POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive – Lansare Februarie 2022!

Masura POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive

Detalii Generale:

Ghidul Solicitantului  pentru Masura 4.1.1 POC – a fost publicat astazi 21.12.2021 si ramane in Consultare Publica pana in 04.01.2022.

Programul POC 4.1.1. va ramane deschis o perioada de 5 zile calendaristice.

Finantarea nerambursabila pe care o puteti solicita este de 5 X Cifra de Afaceri din 2019

Finantarea de pana la 1.000.000Euro, poate fi solicitata de firmele care:

 • Au fost infiintate cel mai tarziu la data de 31.12.2018 inclusiv
 • Au inregistrat o scadere a cifrei de afaceri in anul 2020 cu minim 5% fata de anul 2019
 • Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;
 • Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleși activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleși activități.
 • Nu se afla in dificultate, faliment, reorganizare.

Prin programul POC 4.1.1. Investitii in Activitati Productive, sunt eligible urmatoarele achizitii:

 1. Utilaje si Echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, inclusive retelele aferente functionarii acestora
 2. Instalatii de lucru
 3. Mobilier
 4. Echipamente Informatice
 5. Software
 6. Birotica
 7. Aparate de Masura / Control / Reglare
 8. Utilaje si instalatii de transport si ridicat
 9. Mijloace de transport electrice sau hibride
 10. Instalatii si echipamente specific in scopul obtinerii unei economii de energie
 11. Brevete, Licente, Marci, Comerciale – in procent de maxim 20% din valoarea proiectului
 12. Cheltuieli obligatorii de publicitate in limita a 5.000 lei fara TVA

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Cheltuieli eligibile prin Masura POC 4.1.1. – Investitii In Activitati Productive:

Beneficiarii programului POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive, pot utiliza pana la 1.000.000 pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

 • Cheltuieli cu achizitia de echipamente , inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, cheltuieli cu consultanta si proiectarea – 10% din valoarea eligibila a proiectului,  cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare in limita a 5.000 de lei, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;

Sunt Eligibile Doar Achizitiile De Mijloace De Transport Hibride si/sau Electrice

Sunt Eligibile Achizitiile De Mijloace De Transport Hibridesau Electrice, care se incadreaza in categoriile

Categoria M – autovehicule concepute si construite pentru transportul persoanelor si al bagajelor acestora

Categoria M1 – cu maxim 8 locuri asezate in plus fata de conducatorul autovehiculului

Categoria M2 – cu mai mult de 8 locuri asezate in plus fata de conducatorul autovehicului

Categoria M3 – cu mai mult de 8 locuri asezate in plus fata de locul conducatorului autovehiculului si are au o masa care depaseste 5 tone

Categoria N – autovehicule concepute si construite in principal pentru transportul marfurilor

Categoria N1- cu o masa care nu depaseste 3.5 tone

Categoria N2 –  cu o masa maxima care depaseste 3.5 tone dar care nu depaseste 12 tone

Categoria N3 – cu o masa care depaseste 12 tone

Categoria O – remorci concepute si construite pentru transportul marfurilor sau al persoanelor precum si pentru cazarea persoanelor

O1 – cu o masa care nu depaseste 0.75 tone

O2 – cu o masa care depaseste 0.75 tone dar care nu depaseste 3.5 tone

O3 – cu o masa care depaseste 3.5 tone dar care nu depaseste 10 tone

O4 – cu o masa care depaseste 10 tone

Vehicule cu destinatie speciala

Autorulote – vehicule din categoria M cu spatiu pentru facilitati de locuit care contin cel putin

 • Scaune si masa
 • Paturi obtinute eventual prin transformarea scaunelor
 • Facilitati pentru gatit
 • Facilitate pentru depozitare

Vehicul Blindat – destinat protectiei persoanelor sau marfurilor

Ambulanta – destinat transportului persoanelor bolnave sau ranite si dotat cu echipamente special in acest scop

Autovehicul Funerar

Vehicul accesibil scaunelor rulante – construit sau transformat astfel incat in el sa incapa una sau mai multe persoane asezate in scaunele lor rulante atunci cand vehiculul ruleaza pe drum

Rulota SE

Macara Mobila

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Sunt eligibile pentru a aplica  in cadrul programului POC 4.1.1. – Investitii In Activitati Productive de pana la 1.000.000 Euro, societatile care:

 • Au inregistrat in 2020 o reducere a cifrei de afaceri de minim 5%;
 • Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (activitatea de exploatare) in unul din exercitiile financiare din ultimii doi ani inainte de depunerea cererii de finantare;
 • Se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minim trei ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (se verifică pe baza cazierului judiciar, în etapa de contractare a proiectului);
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip judecată pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil     cu piața internă;
 • Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleși activități.

Domeniile de investitii sustinute din fonduri externe nerambursabile si din cofinantarea bugetului de stat includ:

 1. Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 2. Clasa F – Construcții;
 3. Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 4. Clasa H – Transport și depozitare;
 5. Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 6. Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
 7. Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
 8. Clasa P– Învățământ;
 9. Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 10. Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
 11. Clasa S – Alte activități de servicii.

Valoare finantare:

Prin Masura POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive,  se poate obtine finantarea nerambursabila cuprinsa intre 50.000 si pana la  1.000.000 Euro, iar Ministerul Suporta Din Investitie:

95% pentru Micro Intreprinderi – Aport beneficiar 5%

90% pentru Intreprinderi mici – Aport beneficiar 10%

85% pentru Intreprinderi mijlocii – Aport Beneficiar 15%

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Documentele Necesare:

 1. Copie CUI Societate, semnat si stampilat, cu mentiunea “ Conform cu Originalul”;
 2. Copie Act Identitate Asociat /Administrator – semnat si stampilat, cu mentiunea “ Conform cu Originalul”;
 3. CV-ul Asociatului / Administratorului;
 4. Certificat constatator informatii extinse;
 5. Certificat constatator + Bilant 2019 pentru intreprinderile legate sau partenere ( daca este cazul);
 6. Bilantul contabil pentru anul  2019, plus recipisa de la depunerea acestuia;
 7. Bilantul contabil pentru anul 2020, plus recipisa de la depunerea acestuia;
 8. Balanta pentru luna decembrie 2019;
 9. Balanta pentru luna decembrie 2020;
 10. Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
 11. Registrul mijloacelor fixe;
 12. Extras Reges – print screen;
 13. Registru Salariati din Revisal;
 14. Organigrama nenominala a societatii;
 15. Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
 16. Contul IBAN al societatii;
 17. Lista produse / servicii vandute + preturi;
 18. Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale;
 19. Tipul clientilor societatii  (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) din piata interna / externa;
 20. Ofertele de pret pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect.
 21. Descrierea activitatii pentru care se doreste obtinerea finantarii nerambursabile.
 22. In cazul constructiilor – Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri), dupa caz, in copie conforma cu originalul: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere
 23. Devizul general si pe obiect – intocmit conform HG 907 / 2016 – pentru proiectele de lucrari – daca este cazul

Codurile CAEN eligibile pentru Accesarea Programului POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive  de Pana la 1.000.000 Euro:  

 • AGRICULTURA, VANATOARE SI SERVICII ANEXA
012Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121Cultivarea strugurilor
10. INDUSTRIA ALIMENTARA
1011Prelucrarea si conservarea carnii
1012Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1020Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1041Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
1052Fabricarea inghetatei
1061Fabricarea produselor de morarit
1062Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
1071Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cusului si a altor produse fainoase similare
1081Fabricarea zaharului
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085Fabricarea de mâncaruri preparate
1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
11. FABRICAREA BAUTURILOR
1102Fabricarea vinurilor din struguri
1103Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
1107Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
1310Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
1320Productia de tesaturi
1330Finisarea materialelor textile
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
1393Fabricarea de covoare si mochete
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase
1395Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte
1396Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE
1411Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1413Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1420Fabricarea articolelor din blana
1431Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
15. TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI MAROCHINARIE, HARNASAMENTELOR SI INCALTAMINTEI; PREPARAREA SI VOPSIREA BLANURILOR
1511Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
1520Fabricarea incaltamintei
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTA, CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE
1610Taierea si rindeluirea lemnului
1621Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
1622Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii
1624Fabricarea ambalajelor din lemn
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
17. FABRICAREA HÂRTIEI SI PRODUSELOR DIN HÂRTIE
1711Fabricarea celulozei
1712Fabricarea hârtiei si cartonului
1721Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton
1722Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hârtie sau carton
1723Fabricarea articolelor de papetarie
1724Fabricarea tapetului
1729Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.
18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A INREGISTRARILOR
1811Tiparirea ziarelor
1812Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813Servicii pregatitoare pentru pretiparire
1814Legatorie si servicii conexe
1820Reproducerea inregistrarilor
20. FABRICAREA SUBSTANTELOR SI A PRODUSELOR CHIMICE
2041Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
2042Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice
21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZA SI A PREPARATELOR FARMACEUTICE
2110Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI MASE PLASTICE
2211Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor
2219Fabricarea altor produse din cauciuc
2221Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229Fabricarea altor produse din material plastic
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2311Fabricarea sticlei plate
2312Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
2313Fabricarea articolelor din sticla
2314Fabricarea fibrelor din sticla
2319Fabricarea de sticlarie tehnica
2320Fabricarea de produse refractare
2331Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
2332Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
2343Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351Fabricarea cimentului
2352Fabricarea varului si ipsosului
2361Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
2363Fabricarea betonului
2364Fabricarea mortarului
2365Fabricarea produselor din azbociment
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2370Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
2391Fabricarea de produse abrazive
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
25. INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INSTALATII
2511Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512Fabricarea de usi si ferestre din metal
2521Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
2529Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2530Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
2550Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2561Tratarea si acoperirea metalelor
2562Operatiuni de mecanica generala
2571Fabricarea produselor de taiat
2572Fabricarea articolelor de feronerie
2573Fabricarea uneltelor
2591Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
2592Fabricarea ambalajelor usoare din metal
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
2594Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR ELECTRONICE SI OPTICE
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612Fabricarea altor componente electronice
2620Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2630Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2640Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
2652Productia de ceasuri
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
2670Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
2680Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor
27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2712Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii
2720Fabricarea de acumulatori si baterii
2731Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2732Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751Fabricarea de aparate electrocasnice
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790Fabricarea altor echipamente electrice
28. FABRICAREA DE MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTE n.c.a.
2811Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
2812Fabricarea de motoare hidraulice
2813Fabricarea de pompe si compresoare
2814Fabricarea de articole de robinetarie
2815Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2823Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
2824Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
2825Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2830Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
2841Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
2899Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR SI SEMIREMORCILOR
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
2931Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
2932Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
3011Constructia de nave si structuri plutitoare
3012Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
3020Fabricarea materialului rulant
3091Fabricarea de motociclete
3092Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31. FABRICAREA DE MOBILA
3101Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103Fabricarea de saltele si somiere
3109Fabricarea de mobila n.c.a.
32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
3213Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor si jucariilor
3250Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33. REPARAREA, INTRETINEREA SI INSTALAREA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR
3311Repararea articolelor fabricate din metal
3312Repararea masinilor
3313Repararea echipamentelor electronice si optice
3314Repararea echipamentelor electrice
3315Repararea si intretinerea navelor si barcilor
3316Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale
3317Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319Repararea altor echipamente
3320Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
35. PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT
3511Productia de energie electrica
3512Transportul energiei electrice
3513Distributia energiei electrice
3514Comercializarea energiei electrice
3521Productia gazelor
3522Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3530Furnizarea de abur si aer conditionat
36. CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI
3600Captarea, tratarea si distributia apei
37. COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE
3700Colectarea si epurarea apelor uzate
38. COLECTAREA, TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR; ACTIVITATI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE
3811Colectarea deseurilor nepericuloase
3821Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate
41. CONSTRUCTII DE CLADIRI
4120Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
42. LUCRARI DE GENIU CIVIL
4211Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor
4212Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane
4213Constructia de poduri si tuneluri
4221Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291Constructii hidrotehnice
4299Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
43. LUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII
4311Lucrari de demolare a constructiilor
4312Lucrari de pregatire a terenului
4313Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321Lucrari de instalatii electrice
4322Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331Lucrari de ipsoserie
4332Lucrari de tâmplarie si dulgherie
4333Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339Alte lucrari de finisare
4391Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
45. COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL, INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
4511Comert cu autoturisme si autovehicule usoare
4519Comert cu alte autovehicule
4520Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru automobile
4540Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor
46. COMERT CU RIDICATA, CU EXCEPTIA COMERTULUI CU AUTOVEHICULE SI MOTOCICLETE
4617Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618Intermedieri in comertul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific
4634Comert cu ridicata al bauturilor
4635Comert cu ridicata al produselor din tutun
4639Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4641Comert cu ridicata al produselor textile
4642Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4644Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intretinere
4645Comert cu ridicata al produselor exclusiv si de parfumerie
4647Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si al articolelor de iluminat
4649Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4669Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4690Comert cu ridicata nespecializat
47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
4719Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vânzare predominanta de produse nealimentare
4729Comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate
4741Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
4743Comert cu amanuntul al echipamentului audiovideo in magazine specializate
4759Comert cu amanuntul al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4761Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
4775Comert cu amanuntul al produselor exclusiv si de parfumerie, in magazine specializate
4778Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4791Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
49. TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4920Transporturi de marfa pe calea ferata
4931Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932Transporturi cu taxiuri
4939Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941Transporturi rutiere de marfuri
4942Servicii de mutare
4950Transporturi prin conducte
52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210Depozitari
5221Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5223Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
5224Manipulari
5229Alte activitati anexe transporturilor
53. ACTIVITATI DE POSTA SI DE CURIER
5310Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
5320Alte activitati postale si de curier
55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE
5510Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590Alte servicii de cazare
56. RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE
5610Restaurante
5621Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
58. ACTIVITATI DE EDITARE
5811Activitati de editare a cartilor
5812Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813Activitati de editare a ziarelor
5814Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819Alte activitati de editare
5821Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829Activitati de editare a altor produse software
59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA
5911Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912Activitati postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914Proiectia de filme cinematografice
5920Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010Activitati de difuzare a programelor de radio
6020Activitati de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICATII
6110Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190Alte activitati de telecomunicatii
62. ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
6201Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
6203Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312Activitati ale portalurilor web
6391Activitati ale agentiilor de stiri
6399Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
66 ACTIVITATI AUXILIARE INTERMEDIERILOR FINANCIARE, ACTIVITATI DE ASIGURARE SI FONDURI DE PENSII
6619Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
6622Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari
69 ACTIVITATI juridice si de contabilitate
6920Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA
7111Activitati de arhitectura
7112Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120Activitati de testari si analize tehnice
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7211Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7220Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI
7311Activitati ale agentiilor de publicitate
7312Servicii de reprezentare media
74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE
7410Activitati de design specializat
7420Activitati fotografice
7430Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
73. ACTIVITATI VETERINARE
7500Activitati veterinare
79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA
7911Activitati ale agentiilor turistice
7912Activitati ale tur-operatorilor
7990Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
81. ACTIVITATI DE PEISAGISTICA SI SERVICII PENTRU CLADIRI
8110Activitati de servicii suport combinate
8121Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122Activitati specializate de curatenie
8129Alte activitati de curatenie
8130Activitati de intretinere peisagistica
82. Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
85. INVATAMÂNT
8510Invatamânt prescolar
8520Invatamânt primar
8531Invatamânt secundar general
8532Invatamânt secundar, tehnic sau profesional
8541Invatamânt superior non-universitar
8542Invatamânt superior universitar
8551Invatamânt in domeniul sportiv si recreational
8552Invatamânt in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553Scoli de conducere (pilotaj)
8559Alte forme de invatamânt n.c.a.
8560Activitati de servicii suport pentru invatamânt
86. ACTIVITATI REFERITOARE LA SANATATEA UMANA
8610Activitati de asistenta spitaliceasca
8621Activitati de asistenta medicala generala
8622Activitati de asistenta medicala specializata
8623Activitati de asistenta stomatologica
8690Alte activitati referitoare la sanatatea umana
87. SERVICII COMBINATE DE INGRIJIRE MEDICALA SI ASISTENTA SOCIALA, CU CAZARE
8710Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8730Activitati ale caminelor de batrâni si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8790Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
88. ACTIVITATI DE ASISTENTA SOCIALA FARA CAZARE
8891Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA
9001Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003Activitati de creatie artistica
9004Activitati de gestionare a salilor de spectacole
91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
9101Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9102Activitati ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic
93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
9311Activitati ale bazelor sportive
9312Activitati ale cluburilor sportive
9313Activitati ale centrelor de fitness
9319Alte activitati sportive
9321Bâlciuri si parcuri de distractii
9329Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
95. REPARATII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE SI DE UZ GOSPODARESC
9511Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512Repararea echipamentelor de comunicatii
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
9523Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9524Repararea mobilei si a furniturilor casnice
9525Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
9529Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
96. ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
9601Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana
9602Coafura si alte activitati de infrumusetare
9604Activitati de intretinere corporala
9609Alte activitati de servicii n.c.a.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!