Fonduri europene nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor

Detalii Generale:

Programul De Finantare Nerambursabila Digitalizarea IMM-urilor se adreseaza firmelor care au o vechime de cel putin un an de zile iar prin intermediul acestuia se pot obtine intre 30.000 si 100.000 Euro pentru achizitii de Echipamente IT.

Apelul de proiecte are ca scop final :

 • Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TC;
 • Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.

Cui se adreseaza?

Programul de Digitalizare se adreseaza IMM-urilor care doresc sa obtina finanțarea nerambursabila pentru achizitionarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activitatii curente.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Care este valoarea finantarii?

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație  IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis  este de 100.000 euro, echivalentul a 487.210 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,8721lei),

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis  este de 30.000 euro, echivalentul a 146.163 lei,la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO =4,8721lei).

Ajutorul se acorda beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă.

Pentru firmele specializate in IT care aduc o inovatie, valoarea finantarii este cuprinsa intre 1 si 6 milioane de Euro.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Tipuri de cheltuieli eligibile pentru acest apel de proiecte:

 1. Cheltuieli aferente achizitionării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 2. Cheltuieli aferente realizării retelei LAN necesară pentru implementarea aplicatiei de proiect;
 3. Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii aplicatiei de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 4. Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 5. Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 6. Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 7. Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 8. Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 9. Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 10. Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 11. Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

Cheltuielile neeligibile sunt urmatoarele:  

 • taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
 • taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
 • taxa de timbru verde;
 • cheltuieli de mentenanță a investiției;
 • cheltuieli cu concedii medicale;
 • dobânzi debitoare;
 • achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 • amenzi, penalități și cheltuieli de judecată care cad în sarcina solicitantului;
 • costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
 • sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
 • costuri de amortizare;
 • contribuțiile în natură;
 • cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
 • dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
 • cheltuielile pentru locuințe;
 • provizioane;
 • cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
 • fondul de rulment;
 • cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Implementare si Monitorizare:

 • Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).
 • Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

LISTA CODURILOR CAEN NE-ELIGIBILE:

011    Cultivarea plantelor nepermanente

012    Cultivarea plantelor din culturi permanente

013    Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014    Creșterea animalelor

015    Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

016    Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

031    Pescuitul

032    Acvacultura

051    Extracția cărbunelui superior

052    Extracția cărbunelui inferior

101    Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

102    Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103    Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104    Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

105    Fabricarea produselor lactate

106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1081   Fabricarea zahărului

1082   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083   Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084   Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1091   Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

110     Fabricarea băuturilor

120     Fabricarea produselor din tutun

131     Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

191     Fabricarea produselor de cocserie

192     Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2051   Fabricarea explozivilor

206     Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

241     Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

242     Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

243     Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2451   Turnarea fontei

2452   Turnarea oțelului

2591   Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

254     Fabricarea armamentului și muniției

301     Construcția de nave și bărci

3315   Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

4633   Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile

641     Intermediere monetară

642     Activități ale holdingurilor

643     Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

649    Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

651     Activități de asigurări

652     Activități de reasigurare

653   Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

920   Activități de jocuri de noroc și pariuri

981   Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!