Servicii si Comert 2022 – 300.000 Lei Fonduri Nerambursabile

Servicii si Comert

Detalii Generale Program Servicii si Comert 2022

Ghidul Solicitantului a fost publicat in data de 29.03.2022, urmand ca programul de Finantare Nerambursabila Servicii si Comert 2022, sa fie lansat in perioada imediat urmatoare, cel mai probabil in luna Iunie, dupa depunerea bilanturilor.

Prin intermediul programului de Fonduri Nerambursabile – Servicii si Comert 2022, IMM-urile din toata tara, inclusiv cele din Bucuresti si Ilfov, pot solicita acordarea Finantarii Nerambursabile de 300.000 Lei, cu mentiunea ca beneficiarii programului trebuie sa aiba un aport de 25% peste aceasta suma.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Se pot achizitiona prin intermediul Programului Servicii si Comert 2022

 • Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si echipamentele pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, autoturismele 100% electrice.
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de comert sau servicii si spatii de depozitare. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului. Pentru spatii mobile de lucru / comert / servicii / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.
 • Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri. Pentru activitatile eligibile in cadrul programului, autoturismele sunt eligibile in valoare eligibila de maxim 50000 lei, exceptand autoturismele 100% electrice si maxim 1 autoturism / beneficiar.
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si material.
 • Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de depozitare sau spatii pentru prestari servicii si comert – in limita a 5.000 Lei daca se va crea un singur loc de munca si in limita a 10.000 lei daca se vor crea doua locuri noi de munca, dupa aprobarea proiectului.
 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finant
 • Doua placute informative obligatorii “Finantat prin programul de comert si servicii de catre Guvernul Romaniei” in valoare de maxim 500 de lei.
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
 • Programul Servicii Si Comert 2022, va avea o perioada de implementare de maxim un an de zile de la momentul aprobarii proiectului.
 • Pentru efectuarea achizitiilor prevazute in planul de afaceri specific programului de Fonduri Nerambursabile Servicii si Comert 2022, puteti apela la una dintre bancile partenere. Acestea, va vor pune la dispozitie suma aprobata de Minister, urmand ca acesta sa ramburseze dupa efectuarea achizitiilor, banii bancii. Dobanda si comisionul bancar, pot fi bugetate prin programul Servicii si Comert 2022.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Pot aplica pentru obtinerea celor 300.000 Lei prin programul Servicii si Comert 2022:

 1. Societatile Comerciale infiintate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile;
 2. Societatile infiintate cel mai tarziu la data de 31.12.2019;
 3. Societatile care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 4. Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice (grup de intreprinderi legate ce se comporta ca o intreprindere unica);
 5. Au inregistrat profit in anul 2021, conform bilantului,
 6. Codul CAEN pentru care se solicita acordarea finantarii nerambursabile,  este autorizat la momentul depunerii cererii de finantare;
 7. Au capital social integral privat;
 8. Societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului Start Up Nation, Grant Capital de Lucru, HoReCa;
 9. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate, pentru care se verifica statutul de intreprindere unica;
 10. Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 11. Au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei,
 12. Au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 13. Au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 14. Nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 15. Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Grila de punctaj aferenta programului Servicii si Comert 2022

GRILĂ EVALUARE FORMULAR ÎNSCRIERE

Comert 2022

Întreprinderi cu activitate
Profit net la 31.12.2021

5

Societatea A obţinut profit net la 31.12.2021

5

Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2021

0

Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2021
Domeniul de activitate

15

Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1

15

Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1

10

Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală  < 0,1 conform situației ONRC1

5

Management, resurse umane

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2021

15

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2021

10

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2021

5

Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2021

0

Rezultate aşteptate după finanțare

20

locuri de muncă create prin program ≥ 2

10

locuri de muncă create prin program = 1

5

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina

10

Ponderea investitiilor

15

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

15

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

10

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

5

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN rev. 2 pe care accesează cf art. 15 din 359/2004

10

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 24 de luni

10

Vechime activitate autorizată 12-24 luni

5

Vechime activitate autorizată < 12 luni

0

Valoarea aportului propriu

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Valoarea procentului aferent aportului propriu este < 20 % din valoarea eligibilă a proiectului

0

Componentă de dezvoltare durabilă*

5

Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*

5

0

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Documente si Informatii Necesare Pentru Depunerea Proiectului:

 • Copie CUI, — „Conform cu originalul” si sa se semneze de catre administrator;
 • Copie CI administrator, – „Conform cu originalul” si sa se semneze de catre administrator;
 • CV-ul administratorului;
 • Certificat constatator in forma extinsa;
 • Bilant 2021 plus recipisa de la depunere;
 • Bilant 2020  plus recipisa de la depunere;
 • Balanta la luna decembrie 2021
 • Balanta la luna decembrie 2020
 • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs
 • Registru salariati si extras REVISAL
 • Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create;
 • Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
 • Lista servicii prestate si preturile orientative ale acestora ;
 • Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale – orientativ;
 • Tipul clientilor dumneavoastra  – individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc –  din piata interna / externa;
 • Registru imobilizari;
 • Ofertele de pret pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati prin intermediul programului de finantare nerambursabila. Este recomandat sa putem anexa proiectului – 3 oferte pentru fiecare echipament pe care va doriti sa il achizitionati prin programul de finantare nerambursabila.

Ofertele trebuie  sa contina:

 • Caractersticile tehnice ale echipamentelor;
 • Datele furnizorului;
 • Valabilitate (cel putin pana la sfarsitul lunii aprilie);
 • Semnatura si stampila furnizorului;
 • Sa fie adresata societatii dvs.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!