Servicii si Comert 2024 – 200.000 Euro Fonduri Nerambursabile

Servicii si Comert

Detalii Generale Program Servicii si Comert 2024

Prin intermediul programului de Fonduri Nerambursabile – Servicii si Comert 2024, IMM-urile din toata tara, inclusiv cele din Bucuresti si Ilfov, pot solicita acordarea Finantarii de 200.000 Euro,  din care 100.000 Euro reprezinta Finantare Nerambursabila iar 100.000 Euro Credit de Investitii.

Cere detaliile programului unui consultant Indais Media Business!

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Se pot achizitiona prin intermediul Programului Servicii si Comert 2024

  • Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si echipamentele pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, autoturismele 100% electrice.
  • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de comert sau servicii si spatii de depozitare. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului. Pentru spatii mobile de lucru / comert / servicii / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.
  • Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri. Pentru activitatile eligibile in cadrul programului, autoturismele sunt eligibile in valoare eligibila de maxim 50000 lei, exceptand autoturismele 100% electrice si maxim 1 autoturism / beneficiar.
  • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si material.
  • Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de depozitare sau spatii pentru prestari servicii si comert – in limita a 5.000 Lei daca se va crea un singur loc de munca si in limita a 10.000 lei daca se vor crea doua locuri noi de munca, dupa aprobarea proiectului.
  • Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finant
  • Doua placute informative obligatorii “Finantat prin programul de comert si servicii de catre Guvernul Romaniei” in valoare de maxim 500 de lei.
  • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
  • Programul Servicii Si Comert 2024, va avea o perioada de implementare de maxim un an de zile de la momentul aprobarii proiectului.
  • Pentru efectuarea achizitiilor prevazute in planul de afaceri specific programului de Fonduri Nerambursabile Servicii si Comert 2024, puteti apela la una dintre bancile partenere. Acestea, va vor pune la dispozitie suma aprobata de Minister, urmand ca acesta sa ramburseze dupa efectuarea achizitiilor, banii bancii. Dobanda si comisionul bancar, pot fi bugetate prin programul Servicii si Comert 2024.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

   Pot aplica pentru obtinerea celor  200.000 Euro prin programul Servicii si Comert 2024:

   1. Societatile Comerciale infiintate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile;
   2. Societatile infiintate cel mai tarziu la data de 31.12.2019;
   3. Societatile care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata;
   4. Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice (grup de intreprinderi legate ce se comporta ca o intreprindere unica);
   5. Au inregistrat profit in anul 2023, conform bilantului,
   6. Codul CAEN pentru care se solicita acordarea finantarii nerambursabile,  este autorizat la momentul depunerii cererii de finantare;
   7. Au capital social integral privat;
   8. Societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului Start Up Nation, Grant Capital de Lucru, HoReCa;
   9. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate, pentru care se verifica statutul de intreprindere unica;
   10. Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
   11. Au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei,
   12. Au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
   13. Au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
   14. Nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
   15. Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica.

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

     Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

     Documente si Informatii Necesare Pentru Depunerea Proiectului:

     • Copie CUI, — „Conform cu originalul” si sa se semneze de catre administrator;
     • Copie CI administrator, – „Conform cu originalul” si sa se semneze de catre administrator;
     • CV-ul administratorului;
     • Certificat constatator in forma extinsa;
     • Bilant 2022 plus recipisa de la depunere;
     • Bilant 2023  plus recipisa de la depunere;
     • Balanta la luna decembrie 2022
     • Balanta la luna decembrie 2023
     • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs 2024
     • Registru salariati si extras REVISAL
     • Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create;
     • Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
     • Lista servicii prestate si preturile orientative ale acestora ;
     • Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale – orientativ;
     • Tipul clientilor dumneavoastra  – individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc –  din piata interna / externa;
     • Registru imobilizari;
     • Ofertele de pret pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati prin intermediul programului de finantare nerambursabila. Este recomandat sa putem anexa proiectului – 3 oferte pentru fiecare echipament pe care va doriti sa il achizitionati prin programul de finantare nerambursabila.

     Ofertele trebuie  sa contina:

     • Caractersticile tehnice ale echipamentelor;
     • Datele furnizorului;
     • Valabilitate (cel putin pana la sfarsitul lunii aprilie);
     • Semnatura si stampila furnizorului;
     • Sa fie adresata societatii dvs.

      Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!