200.000 Euro Finantare In 2024 Prin Microindustrializare / Fabricat In Romania

Microindustrializare

Detalii Generale Program Microindustrializare/ Fabricat in Romania 2024

Programul Microindustrializare 2024 /  Fabricat In Romania se adreseaza IMM-urilor care au fost infiintate cel mai tarziu la data de 31.12.2019  si activeaza in sfera productiei. Prin intermediul Programului De Finantare Nerambursabila Microindustrializare/ Fabricat In Romania, se pot obtine pana la 200.000 Euro, pentru dotarea societatilor cu Echipamente Tehnologice, Motostivuitoare, Incarcatoare Frontale, Elemente IT, Mobilier, Autovehicule Comerciale ( N1, N2, N3), Instalatii de Incalzire sau Instalatii de Climatizare, Achizitia de Spatii pentru Desfasurarea Activitatilor. 100.000 Euro reprezinta Finantare Nerambursabila iar 100.000 Euro reprezinta Credit de Investitii.

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Beneficiari eligibili:

  Pot obtine Finantarea de 200.000 Euro, Microintreprinderile, Intreprinderile Mici sau Mijlocii din Bucuresti-Ilfov, dar si Intreprinderile Mici sau Mijlocii din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

  Sunt eligibile in cadrul Programului Microindustrializare – Fabricat In Romania, Societatile care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente urmatoarelor clase:

  10 Industria alimentara

  11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate;

  13 Fabricarea produselor textile;

  14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;

  15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;

  16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnsi pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;

  17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;

  1811 Tiparirea ziarelor;

  1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;

  20 Fabricarea substantelor si produselor chimice cu exceptia 2011, 2051, 2053, 2059.

  21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;

  22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;

  23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

  24 Industria metalurgica;

  25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;

  26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;

  27 Fabricarea echipamentelor electrice;

  28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;

  29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;

  30 Fabricarea altor mijloace de transport cu exceptia 3040;

  31 Fabricarea de mobila;

  32 Alte activitati industriale n.c.a.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

   Investitii eligibile:

   Obiectul finantarii in cadrul Programului Microindustrializare 2024 – Fabricat In Romania, trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

   1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta,  echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantare, autoturismele 100% electrice, precum si deducerea a pana la 80% din costurile necesare pentru inventii, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu inregistrarea si protejarea inventiilor, pentru cazul in care inventia conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activitatii de productie pentru care solicita finantare. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor 100% electrice
   2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii de depozitare. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari a unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului.

   Pentru spatii mobile de lucru / productie / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.

   1. Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor.Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri. Pentru activitatile eligibile in cadrul programului, autoturismele sunt eligibile in valoare eligibila de maxim 50000 lei, exceptand autoturismele 100% electrice si maxim 1 autoturism / beneficiar.
   2. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
   3. Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;

   Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea unui singur loc de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita  de documentele care sa ateste angajarea a minim 1 loc de munca;

   Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea a minim doua locuri de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita  de documentele care sa ateste angajarea a minim 2 locuri de munca;

   1. Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de maxim  25000 Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
   2. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 8000 lei, decontabila in cererea de rambursare; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70. Societatile, asociatii/actionarii societatilor care furnizeaza servicii de consultanta in cadrul programului nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile in cadrul programului.
   3. Doua placute informative obligatorii “Finantat prin programul de Microindustrializare -Fabricat in Romania de catre Guvernul Romaniei” in valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:
   4. una in interiorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (receptie, secretariat, loc de asteptare etc);
   5. una in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (outdoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru clienti, pe langa spatiul unde se desfasoara activitatea (fatada stradala, intrare in cladire etc); Modelul si formatul placutelor informative vor fi afisate pe site-ul ministerului si al AIMMAIPE.
   6. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
   7. Fiecare cheltuiala efectuata trebuie sa fie in legatura cu fluxul activitatilor/subactivitatilor care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN, autorizat la momentul inscrierii, pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in “Clasificarea activitatilor din economia nationala- CAEN Rev 2”, cu exceptia sumei forfetare. Orice activitate economica neactualizata CAEN Rev 2 va fi respinsa la finantare. Cheltuielile privind avize sau alte taxe (TVA, timbru verde si accize energie electrica), ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achizitionate, nu sunt eligibile.
   8. Activele achizitionate trebuie sa fie noi (cu exceptia spatiilor pentru care se solicita raport ANEVAR), iar pentru toate activele achizitionate pe program nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea exista la locul implementarii proiectului si dupa caz, sunt puse in functiune, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile. In caz contrar ajutorul financiar nu se acorda.
   9. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.
   10. Solicitantii (asociati, actionari sau intreprinderi) pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data pe perioada 2022-2027.

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

    Conditii de eligibilitate:

    • Microintreprinderile, Intreprinderile Mici si Mijlocii infiintate pina la data de 31.12.2019 inclusiv;
    • Firmele care au capital social integral privat;
    • Firmele care sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
    • Firmele care au codul CAEN pentru care solicita finantare eligibil in cadrul Programului, iar acesta este si autorizat la momentul inscrierii online,;
    • Firmele care nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
    • Firmele care nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
    • Sa creeze dupa aprobarea proiectului cel putin un singur loc de munca.

    Valoare finantare:

    Prin Intermediul Programului de Finantare Nerambursabila Microidustrializare  – Fabricat In Romania 2023, puteti avea posibilitatea accesarii unei finantari de pana la 200.000 Euro din care 100.000 Euro reprezinta Finantare Nerambursabila iar 100.000 Euro Credit de Investitii.

     Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

     Documente necesare Pentru Depunerea Si Elaborarea Proiectului:

     • Copie CUI Societate – “Conform Cu Originalul” – Semnat si Stampilat;
     • Copie Act Identitate Asociat /Administrator – “Conform Cu Originalul” – Semnat si Stampilat;
     • CV-ul Asociatului / Administratorului;
     • Certificat constatator informatii extinse;
     • Certificat constatator + Bilant 2023 pentru intreprinderile legate sau partenere ( daca este cazul);
     • Bilantul contabil pentru anul 2022 si 2023 plus recipisa de depunere a acestora;
     • Balanta pentru luna decembrie 2022 si 2023;
     • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
     • Registrul mijloacelor fixe
     • Extras Reges – prin screen;
     • Registru Salariati din Revisal;
     • Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create;
     • Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
     • Lista produse vandute si preturile orientative ;
     • Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale;
     • Tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) din piata interna / externa;
     • Ofertele de pret pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect.

      Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!