2.000 Euro Finantare Nerambursabila prin Microgranturi acordate IMM-urilor

Microgranturi

Detalii Generale:

A fost anuntata data de lansare pentru programul MicroGranturi 25.10.2021.

Programul va ramane deschis timp de 30 zile.

In actuala sesiune, vor fi eligibili și beneficiarii din categoria Intreprinderilor Individuale si a Intreprinderilor Familiale, cu activitate economica  intr-unul dintre domeniile din Anexa 1, precum si alti profesionisti care desfasoara profesii liberale reglementate.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Microgranturile se acorda urmatoarelor categorii de beneficiari:

 • Microintreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca;
 • Persoane fizice autorizate, ong-urile cu activitate economica desfasurata in domeniile de activitate prevazute la anexa nr. 1 – mai jos prezentata;
 • Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sanatatii, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu covid-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza oug 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului covid-19, pe perioada starii de urgenta.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri precum si alte categorii stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 • Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati
 • Cheltuieli privind chiria
 • Cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta
 • Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicala
 • Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
 • Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii curente pentru reluarea activitatilor economice.

Sunt eligibile pentru a  solicita Finantarea Nerambursabila de 2.000 Euro, societatile care:

 • Au desfasurat activitate pe perioada a cel puțin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA /cabinete medicale individuale pentru care inceperea activitatii poate sa aiba loc pana la data de 01.02.2020
 • Au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro
 • Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant.

Valoare finantare:

Valoarea microgranturilor este de 2.000 euro si se acorda o singura data, sub forma de suma forfetara.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Documente Necesare in vedere depunerii Cererii de Finantare:  

 • CUI-ul societatii;
 • Certificat constator furnizare informatii;
 • Copie buletin administrator;
 • Bilantul anului 2019;
 • Bilantul anului 2018;
 • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
 • Balanta la decembrie 2018;
 • Balanta la decembrie 2019;
 • Registru revisal;

Codurile CAEN eligibile pentru Accesarea Grantului de 2.000 Euro, sunt:    

18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR
1811Tiparirea ziarelor
1812Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813Servicii pregatitoare pentru pretiparire
1814Legatorie si servicii conexe
1820Reproducerea inregistrarilor
32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
3213Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor si jucariilor
3250Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
58. ACTIVITATI DE EDITARE
5811Activitati de editare a cartilor
5812Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813Activitati de editare a ziarelor
5814Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819Alte activitati de editare
5821Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829Activitati de editare a altor produse software
59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA
5911Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor deteleviziune
5914Proiectia de filme cinematografice
5920Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010Activitati de difuzare a programelor de radio
6020Activitati de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICATII
6110Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
62.ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
6201Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
6202Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312Activitati ale portalurilor web
6391Activitati ale agentiilor de stiri
6399Alte activitati de servicii informationale n.c.a
71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA
7111Activitati de arhitectura
7112Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI
7311Activitati ale agentiilor de publicitate
7312Servicii de reprezentare media
7320Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE
7410Activitati de design specializat
7420Activitati fotografice
7430Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA
9001Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003Activitati de creatie artistica
9004Activitati de gestionare a salilor de spectacole
91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
9101Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9102Activitati ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interesturistic
9104Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale
93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
9321B llciuri si parcuri de distractii
9329Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!