200.000 Euro – Fonduri Europene Nerambursabile Prin DR 29 In 2024

Fonduri Europene Nerambursabile Prin PNDR 6.4

Detalii Generale:

Lansare 2024!

Programul de Finantare Nerambursabila urmareste finantarea firmelor din mediul rural (inclusiv Start Up –uri) si permite investitii in echipamente, utilaje, constructii de hale industriale precum si dotarea acestora .

Valoarea Finantarii Nerambursabile pe care firmele o pot accesa prin DR 29 este de 200.000 €- suma care reprezinta 65% din valoarea totala a finantarii nerambursabile. Diferenta de 35% reprezinta cofinantarea beneficiarului.

Cheltuieli eligibile prin Programul DR 29 –2024  

Beneficiarii DR 29 pot utiliza sprijinul nerambursabil pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

 1. Extinderea si/ sau modernizarea si dotarea agropensiunilor;
 2. Infiintare, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 3. Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea structurilor de alimentatie publica de sine statatoare;
 4. Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
 5. Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje, instalatii si echipamente noi;
 6. Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
 7. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului;
 8. Cheltuielile de consultanta;
 9. Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului;
 10. Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate:
 • Ambulanta umana;
 • Autospeciala pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;
 • Masina specializata tip vehicul-platforma, prevazuta cu carlig multilift si macara hidraulica montate pe sasiu, pentru reciclare;
 • Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Masina de maturat carosabilul;
 • Auto betoniera;
 • Autovidanja;
 • Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat).
 • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, snowmobile, trotinete etc.);
 • Masina de transport funerar.
 • Ambulanta veterinara
 1. Achizitionarea de containere in scopul utilizarii ca punct de lucru.
 2. Ambarcatiuni:
 • barci cu rame, canotci, caiace, canoe, barci cu vele
 • ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)
 • ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si motor destinate transportului turistilor la si de la locurile de pescuit, si pe canalele de navigatie si lacurile interioare.

 

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Sunt eligibile pentru a aplica in cadrul programului DR 29 2024 urmatoarele societati:

  • Microintreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural.
  • Sediul social si punctul/ punctele de lucru pentru activitatile aferente investitiei finantate prin proiect, trebuie sa fie amplasate in spatiul rural.
  • Sa fie persoana juridica romana;
  • Sa aiba capital 100% privat;
  • Sa actioneze in nume propriu;
  • Sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului;
  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute;
  • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice;
  • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate;
  • In cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta-Dunarii, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD;
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;

  Valoare finantare:

  In cadrul acestui program se pot obtine maxim 200.000 de euro, cu o finantare nerambursabila de 65%*.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

   Documente necesare:

   1. Copie CUI Societate, semnata si stampilata cu mentiunea “ Conform cu Originalul”
   2. Copie Act Identitate Asociat /Administrator, semnat  si stampilat  cu mentiunea “ Conform cu Originalul”
   3. CV-ul Asociatului / Administratorului
   4. Certificat constatator informatii extinse
   5. Certificat constatator + Bilant 2022 pentru intreprinderile legate sau partenere ( daca este cazul)
   6. Contract comodat/ inchiriere/ proprietate punct de lucru unde se va realiza implementarea (daca exista)
   7. Bilantul contabil pentru anul 2023 ( daca este cazul)
   8. Balanta pentru luna decembrie 2023 ( daca este cazul)
   9. Ultima balanta incheiata pentru anul in curs ( daca este cazul)
   10. Registrul mijloacelor fixe ( daca este cazul)
   11. Extras Reges – print screen ( daca este cazul)
   12. Registru Salariati din Revisal ( daca este cazul)
   13. Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create
   14. Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta
   15. Contul IBAN al societatii
   16. Lista produse vandute + preturi
   17. Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale
   18. Tipul clientilor (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) din piata interna / externa
   19. Ofertele de pret pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect, cate trei pentru fiecare echipament care se va achizitiona prin proiect
   20. Descrierea activitatii pentru care se doreste obtinerea finantarii nerambursabile.
   21. Proiect tehnic + memorii +deviz (daca este cazul)
   22. In cazul in care codul CAEN este autorizat: Declaratie intocmita și asumata prin semnatura de un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfașurat niciodata activitatea/activitatile pentru care a solicitat finantare și/sau din care sa rezulte ca veniturile din activitati agricole reprezinta cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului.
   23. Documente cadastrale și documente privind inscrierea imobilelor in evidentele de cadastru și carte funciara (extras de carte funciara pentru informare din care sa rezulte inscrierea dreptului in cartea funciara, precum și incheierea de carte funciara emisa de OCPI), emis cu maxim 30 de zile inaintea depunerii proiectului

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!