Granturi de 150.000 Euro – Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru

Se lanseaza in curand!

Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru

Detalii generale:

Pentru accesarea acestor granturi sunt eligibile societatile care au fost afectate de criza COVID-19 și a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

Alocarea finantarii se realizeaza pe baza de cota procentuala din cifra de afaceri.

Domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librariilor/bibliotecilor si organizarilor de evenimente.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Cheltuieli eligibile prin Programul Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru:

 1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii stocuri necesare activitatii curente/operationale
 2. Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati
 3. Cheltuieli privind chiria
 4. Cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente cu exceptia serviciilor de consultanta/studii/alte categorii de servicii indirecte
 5. Cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala
 6. Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente
 7. Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare activitatii curente in mod direct si sa fie necesare reluarii activitatii

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Sunt eligibile pentru a aplica in cadrul Programului Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru societati care:

 • Au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;
 • Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;
 • Dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • Mentin sau dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minim sase luni de la data acordarii grantului.

Valoare finantare:

 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

 

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Documentele Necesare pentru Accesarea Finantarii Nerambursabile de 150.000 Euro, sunt:

 • CUI-ul societatii;
 • Certificat constator furnizare informatii;
 • Copie buletin administrator;
 • Bilant 2019;
 • Bilant 2018;
 • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs ;
 • Balanta la decembrie 2018;
 • Balanta la decembrie 2019;
 • Registru revisal;

Pot Accesa Grantul de Pana la 150.000 Euro, IMM-urile care activeaza in urmatoarele domenii de activitate:

10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
1011Prelucrarea și conservarea cărnii
1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052Fabricarea înghețatei
1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072Fabricarea biscuiților si pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor si a produselor conservate de patiserie
11. FABRICAREA BAUTURILOR
1102Fabricarea vinurilor din struguri
1103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii
15. TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI MAROCHINARIE, HARNASAMENTELOR SI INCALTAMINTEI; PREPARAREA SI VOPSIREA BLANURILOR
1520Fabricarea încălțămintei
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte material vegetale împletite
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811Tipărirea ziarelor
1812Alte activități de tipărire n.c.a.
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814Legătorie și servicii conexe
1820Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
41. CONSTRUCTII DE CLADIRI
4120Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale
46. COMERT CU RIDICATA CU EXCEPTIA COMERTULUI CU AUTOVEHICULE SI MOTOCICLETE
4634Comerț cu ridicata al băuturilor
4641Comerț cu ridicata al produselor textile
4645Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4647Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4719Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
4724Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine
4742Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate
4751Comerț cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate
4752Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
4754Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
4759Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4761Comerț cu amănuntul al cărților, in magazine specializate
4762Comerț cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie, in magazine specializate
4763Comerț cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , in magazine specializate
4765Comerț cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, în magazine specializate
4774Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice in magazine specializate
4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate
4776Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor si semințelor
4777Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate
4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920Transporturi de marfă pe calea ferată
4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932Transporturi cu taxiuri
4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941Transporturi rutiere de mărfuri
4942Servicii de mutare
50. TRANSPORTURI PE APĂ
5010Transporturi maritime și costiere de pasageri
5020Transporturi maritime și costiere de marfă
5030Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
51. TRANSPORTURI AERIENE
5110Transporturi aeriene de pasageri
5121Transporturi aeriene de marfă
52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210Depozitări
5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224Manipulări
5229Alte activități anexe transporturilor
55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590Alte servicii de cazare
56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
5610Restaurante
5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811Activități de editare a cărților
5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813Activități de editare a ziarelor
5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819Alte activități de editare
5821Activități de editare a jocurilor de calculator
5829Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914Proiecția de filme cinematografice
5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010Activități de difuzare a programelor de radio
6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130Activități de telecomunicații prin satelit
6190Activități de telecomunicații prin satelit
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6202Activități de consultanta in tehnologia informatiei
6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312Activități ale portalurilor web
6391Activități ale agențiilor de știri
6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311Activități ale agențiilor de publicitate
7312Servicii de reprezentare media
7320Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410Activități de design specializat
7420Activități fotografice
7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
7711Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7721Activități de închiriere și leasing bunuri recreaționale
7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
7911Activități ale agențiilor turistice
7912Activități ale tur-operatorilor
7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510Învățământ preșcolar
8520Învățământ primar
8531Învățământ secundar general
8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8541Învățământ superior nonuniversitar
8542Învățământ superior universitar
8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553Școli de conducere (pilotaj)
8559Alte forme de învățământ n.c.a.
8560Activități de servicii suport pentru învățământ
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003Activități de creație artistică
9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102Activități ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic
9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9313Activități ale centrelor de fitness
9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
9602Coafura si alte activități de înfrumusețare
9603Activități de pompe funebre si similare
9604Activități de întreținere corporala
9609Alte activități de servicii

 

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!