Granturi de 150.000 Euro – Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru

Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru

Detalii generale:

Pentru accesarea acestor granturi sunt eligibile societatile care au fost afectate de criza COVID-19 și a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

Alocarea finantarii se realizeaza pe baza de cota procentuala din cifra de afaceri.

Domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librariilor/bibliotecilor si organizarilor de evenimente.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Cheltuieli eligibile prin Programul Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru:

 1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii stocuri necesare activitatii curente/operationale
 2. Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati
 3. Cheltuieli privind chiria
 4. Cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente cu exceptia serviciilor de consultanta/studii/alte categorii de servicii indirecte
 5. Cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala
 6. Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente
 7. Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare activitatii curente in mod direct si sa fie necesare reluarii activitatii

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Sunt eligibile pentru a aplica in cadrul Programului Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru societati care:

 • Au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;
 • Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;
 • Dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • Mentin sau dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minim sase luni de la data acordarii grantului.

Valoare finantare:

 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

 

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Documentele Necesare pentru Accesarea Finantarii Nerambursabile de 150.000 Euro, sunt:

 • CUI-ul societatii;
 • Certificat constator furnizare informatii;
 • Copie buletin administrator;
 • Bilant 2019;
 • Bilant 2018;
 • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs ;
 • Balanta la decembrie 2018;
 • Balanta la decembrie 2019;
 • Registru revisal;

Pot Accesa Grantul de Pana la 150.000 Euro, IMM-urile care activeaza in urmatoarele domenii de activitate:

47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
4761Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
49.TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4920Transporturi de marfa pe calea ferata
4931Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932Transporturi cu taxiuri
4939Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941Transporturi rutiere de marfuri
4942Servicii de mutare
52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210Depozitari
5221Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224Manipulari
5229Alte activitati anexe transporturilor
55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE
5510Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590Alte servicii de cazare
56.RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE
5610Restaurante
5621Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629Alte servicii de alimentatie n.c.a.
58. ACTIVITATI DE EDITARE
5811Activități de editare a cărților
5812Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813Activitati de editare a ziarelor
5814Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819Alte activitati de editare
79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA
7911Activitati ale agentiilor turistice
7912Activitati ale tur-operatorilor
7990Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
82. ACTIVITATI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR
8230Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
9101Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
9329Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!