Granturi de 120.000 Euro – Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru Pentru Sectorul Agro-Alimentar

Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru

Detalii generale:

Pentru accesarea acestor granturi sunt eligibile societatile care au fost afectate de criza COVID-19 și a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

Alocarea finantarii se realizeaza pe baza de cota procentuala din cifra de afaceri de 15% – pana la maxim 120.000 Euro.

Programul de finantare nerambursabila Capital de Lucru se va lansa in data de 26.05.2022 si ramane deschis pana in data de 31.05.2022.

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Cheltuieli eligibile prin Programul Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru:

  Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub forma de suma forfetara, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinantate din bugetul de stat, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat in format electronic, pentru sustinerea urmatoarelor cheltuieli angajate dupa data de 1 februarie 2020:

  1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
  2. Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
  3. Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat si/sau cheltuieli privind arenda sau redeventa pe baza de contract de arenda sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
  4. Cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente/operationale, cu exceptia serviciilor de consultanta;
  5. Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente/operationale;
  6. Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii si tehnologii necesare reluarii activitatii curente/operationale;
  7. Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului si bugetele locale.
  8. Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit alin. (1) trebuie sa fie in legatura cu activitatile/ subactivitatile codului caen pentru care s-a solicitat finantare.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

   Sunt eligibile pentru a aplica in cadrul Programului Finantare Nerambursabila Pentru Capital de Lucru societatile care:

   1. Au inregistrat profit operational din activitatea curenta/operationala, respectiv din activitatea de exploatare, in unul din ultimele trei exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse la Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
   2. Dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de 15% din valoarea grantului, la data acordarii grantului pentru capital de lucru, cofinantare care este libera de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale in vigoare;
   3. Mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni de la data acordarii granturilor, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri;
   4. Codul CAEN REV 2 pentru care se solicita ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale in vigoare la data de 31 decembrie 2019.

   Valoare finantare:

   Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabileste astfel:

   1. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
   2. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 120.000 euro.
   3. Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinantarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie sa fie libera de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, in procent de 15% din valoarea grantului solicitat.

    

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

    Documentele Necesare pentru Accesarea Finantarii Nerambursabile de 120.000 Euro, sunt:

    • CUI-ul societatii;
    • Certificat constator furnizare informatii;
    • Copie buletin administrator;
    • Bilant 2019;
    • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs ;
    • Balanta la decembrie 2019;
    • Registru revisal;

    Pot Accesa Grantul de Pana la 120.000 Euro, IMM-urile care activeaza in urmatoarele domenii de activitate:

    A – Agricultură, silvicultură și pescuit
    01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe
    011 – Cultivarea plantelor nepermanente
    0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
    0112 – Cultivarea orezului
    0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
    0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
    0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

    012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
    0121 – Cultivarea strugurilor
    0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
    0125 – Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
    0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
    0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
    0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
    0129 – Cultivarea altor plante permanente

    013 –  Cultivarea plantelor pentru inmultire
    0130 – Cultivarea plantelor pentru inmultire

    014 – Creșterea animalelor
    0141 – Creșterea bovinelor de lapte
    0142 – Creșterea altor bovine
    0143 – Creșterea cailor si a altor cabaline
    0145 – Creșterea ovinelor si caprinelor
    0146 – Creșterea porcinelor
    0147 – Creșterea pasarilor
    0149 – Creșterea altor animale

    015 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
    0150 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
    016 – Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare
    0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetala
    0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
    0163 – Activități după recoltare
    0164 – Pregatirea semințelor

    03 – Pescuitul și acvacultura
    031 – Pescuitul
    0311 – Pescuitul maritim
    0312 – Pescuitul in ape dulci
    032 – Acvacultura
    0321 – Acvacultura maritima
    0322 – Acvacultura in ape dulci

    10 – Industria alimentară
    101 – Producția, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne
    1011 – Prelucrarea si conservarea carnii
    1012 – Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
    1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

    102 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
    1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

    103 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
    1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor
    1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
    1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

    104 – Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale
    1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor
    1042 – Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare

    105 – Fabricarea produselor lactate
    1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
    1052 – Fabricarea inghetatei

    106 – Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
    1061 – Fabricarea produselor de morarit
    1062 – Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

    107 – Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase
    1071 – Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
    1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
    1073 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

    108 – Fabricarea altor produse alimentare
    1081 – Fabricarea zaharului
    1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
    1083 – Prelucrarea ceaiului si cafelei
    1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor
    1085 – Fabricarea de mancaruri preparate
    1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
    1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

    109 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
    1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

    11 – Fabricarea băuturilor
    110 – Fabricarea băuturilor
    1106 – Fabricarea maltului
    1107 – Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate

    172 – Fabricarea articolelor din hârtie și carton
    1721 – Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

     Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!