Finantare 200.000 Lei Prin Femeia Antreprenor 2024 – Ghidul Perfect Pentru Succesul Tău în Afaceri!

Femaia antreprenor. Fonduri nerambursabile

Program Nou Femeia Antreprenor

Ghid Lansat In Consultare Publica Pana In 12.03.2024!

Programul Femeia Antreprenor/Manager este un program de incurajare a antreprenoriatului dedicat exclusiv femeilor care se lanseaza si in anul 2024.

Cu ajutorul acestui program poti obtine finantare nerambursabila de pana la 200 000 de lei, daca detii sau infiintezi o firma in care capitalul social este detinut intr-o proportie de minim 50% de o femeie!

Programul se adreseaza firmelor care sunt Microintreprinderi , Intreprinderi Mici sau Mijlocii, au cel putin un asociat femeie care detine cel putin 50% din actiunile societatii si au capital social integral privat.

Pasii pe care ii urmam pentru accesarea programului Femeia Manager, pe parcursul colaborarii de 4 ani de zile, sunt:

 1. Obtinerea ofertelor pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati  – cade in sarcina dumneavoastra – insa va putem sprijini pentru obtinerea acestora;
 2. Crearea contului in aplicatia Ministerului – cade in sarcina noastra;
 3. Intocmirea Anexelor specifice programului Femeia Antreprenor  – cade in sarcina noastra;
 4. Transmiterea cererii de finantare prin intermediul aplicatiei on-line – cade in sarcina noastra;
 5. Intocmirea raspunsului la orice solicitare de clarificari transmisa de Minister – cade in sarcina noastra;
 6. Intocmirea documentelor specifice pentru obtinerea creditului punte, necesar pentru efectuarea achizitiilor – cade in sarcina noastra;
 7. Implementarea proiectului (dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila cu ministerul). Elaborarea caietelor de sarcini si a cererilor de oferta, desemnarea castigatorilor, intocmirea dosarului  aferent platilor ce vor fi efectuate de catre banca partenera ministerului, etc – cade in sarcina noastra;
 8. Monitorizarea proiectului o perioada de 3 ani de zile, dupa efectuarea tuturor achizitiilor( platilor) mentionate in planul de afaceri – cade in sarcina noastra.

Finantare:

 1. De maxim 200.000 lei/beneficiar pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea a doua locuri de munca prin intermediul programului, Finantarea Nerambursabila. (inclusiv  TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului;
 2. Pentru ca proiectul sa aiba sanse reale de aprobare este indicat ca aportul dvs ( cofinantarea ) sa fie de cel putin 15% peste suma solicitata drept Finantare Nerambursabila;
 3. Prin program vor trebui create doua locuri noi de munca dupa aprobarea proiectului. Locurile noi de munca vor trebui pastrate minim 12 luni, insa recomandat este ca acestea sa fie mentinute o perioada de 30 de luni.
 4. Dupa aprobarea proiectului asociatul/actionarul va trebui sa faca dovada absolvirii unui curs de Competente Antreprenoriale si Competente Digitale, intr-o perioada de maxim un an de zile.
 5. Codul CAEN pentru care se solicita Finantarea Nerambursabila In Cadrul Programului Femeia Antreprenor, Nu trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii cererii, ci cpoate fi autorizat si dupa aprobarea acesteia, intr-o perioada de maxim 1 an de zile.
 6. Pentru depunerea cererii de finantare in cadrul programului Femeia Antreprenor 2024, este necesara o singura oferta de pret!

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Cheltuieli Eligibile Femeia Antreprenor 2024

  1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice se inteleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe ( valoare minima de achizitie 2.500 lei fara TVA si 2.975 lei cu TVA). In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
  2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul Programului se va face pe baza unei evaluari a unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert.  Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei, cat si pe toata durata de implementare a Programului. In categoria spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert sunt incluse si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.
  3. Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru activitatile de rent-a-car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul Programului in valoare eligibila de maximum 50.000 lei si maximum 1 autoturism / beneficiar.
  4. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale.
  5. Salariile, utilitatile (energie electrica, apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), serviciile de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert, reprezentand suma forfetara de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita  de documentele care sa ateste crearea a minimum 2 locuri de munca;
  6. Site de prezentare a activitatii, magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfasurarii activitatii, semnatura electronica,  echipamente IT, tehnica de calcul tip PC, unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete, semnatura electronica. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
  7. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maximum 5.000 lei/persoana;
  8. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
  9. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului Program si pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maximum 000 lei; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare.
  10. Doua placute informative obligatorii, sub sanctiunea neacordarii AFN, in valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile.
  11. Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii proiectelor acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

   Pot solicita acordarea Finantarii Nerambursabile de pana la 200.000 Lei, in programul Femeia Antreprenor 2024 firmele care:

   1. Sunt  Microintreprinderi , Intreprinderi Mici sau Mijlocii ( maxim 249 de angajati si cifra de afaceri de pana la 50 Milioane Euro), la momentul depunerii cererii de finantare;
   2. Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
   3. Au cel putin un asociat femeie care detine cel putin 50% din actiunile societatii;
   4. Au capital social integral privat;
   5. Au codul CAEN pentru care solicita finantare eligibil si autorizat pana la momentul platii ultimei cereri de rambursare/plata. Codul CAEN poate fi autorizat si dupa aprobarea proiectului. Codul CAEN pentru care se va solicita acordarea Finantarii Nerambursabile, nu trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii Cererii de Finantare.
   6. Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei
   7. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
   8. Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.
   9. Creeaza cel putin doua locuri de munca cu norma completa, pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si mentine locurile de munca ocupate cel putin 12 luni de la momentul emiterii acordului de plata de catre AIMM.
   10. Nu pot beneficia de ajutor de minimis in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care actionarii sau asociatii au / au avut calitatea de asociat sau actionar in alta intreprindere beneficiara de ajutor financiar nerambursabil in cadrul editiilor Start-up Nation editia 2022, sau in cadrul editiilor anterioare ale prezentului program.
   11. Nu au depasit plafonul de minimis de 300.000,00 Euro pe durata ultimilor  3 ani.

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

    Nu sunt eligibile pentru a accesa programul Femeia Antreprenor 2024:

    1. Societatile comerciale in situatia in care actionarii sau asociatii au / au avut calitatea de asociat sau actionar in alta intreprindere beneficiara de ajutor financiar nerambursabil in cadrul editiilor  Start-up Nation editia 2022, sau in cadrul editiilor anterioare ale programului Femeia Antreprenor
    2. Societatile ale caror actionari /asociati au detinut societati care au semnat acordul de finantare in cadrul sesiunilor anterioare ale programului Start Up Nation si au instrainat mai mult de 49% din partile sociale, indiferent daca societatea a primit finantarea sau nu.
    3. Societatile care au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate;
    4. Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
    5. Sociatatile care au accesat fonduri cu o valoare mai mare de 3000 Euro ( minimis ) in ultimii trei ani.
    6. Societatile care se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii
    7. Societatile care au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;
    8. Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, nu pot aplica decat cu o singura societate.
    9. Operatorii economici care au legaturi de rudenie pana la gradul II inclusiv si afini pana la gradul II inclusiv intre structurile actionariatului beneficiarului si furnizorii acestuia sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plata o declaratie in acest sens, atasata dosarului de decont, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese.
    10. Societatile care adesfasoara activitati legate de:  productia primara a produselor agricole; activitati legate de productia primara de produse pescaresti si de acvacultura; activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole,productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de leasing. activitati legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

     Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

     Domenii de activitate care nu sunt eligibile pentru Femeia Antreprenor:

     1. Productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
     2. Productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de leasing;
     3. Activitati de pescuit si acvacultura;
     4. Activitati legate de productia primara a produselor agricole;
     5. Activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole;
     6. Activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export.

     Alte mentiuni referitoare la Programul Femeia Antreprenor:

     1. Beneficiarii au voie sa schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu pastrarea denumirii si cel putin a operatiilor pe care le efectua echipamentul initial.
     2. Beneficiarul poate schimba locatia implementarii proiectului numai cu notificarea AIMM.
     3. Beneficiarul are obligatia de a implementa proiectul, intr-un interval de timp de maxim 12 luni de la momentul intrarii in vigoare a contractului de finantare,
     4. Ponderea investitiilor in echipamente tehnologice este indicat sa fie de minim 60% din valoarea totala a proiectului.
     5. Pana la momentul finalizarii etapei de implementare, va trebui sa facem dovada faptului ca asociatul sau actionarul a absolvit un curs de competente digitale. Cursul poate fi efectuat dupa aprobarea proiectului in maxim 1 an de zile.
     6. Pana la momentul finalizarii etapei de implementare, va trebui sa facem dovada faptului ca asociatul sau actionarul a absolvit un curs de antreprenoriat. Cursul poate fi efectuat dupa aprobarea proiectului in maxim 1 an de zile.
     7. Cheltuielile privind avizele sau alte taxe (cu exceptia TVA nedeductibil, timbru verde si accize energie electrica), ambalarea, transportul, punerea in functiune, montarea, manopera si instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor, nu sunt eligibile.
     8. Activele achizitionate trebuie sa fie noi (cu exceptia spatiilor pentru care se solicita raport ANEVAR), iar pentru toate activele achizitionate pe Program nu se aplica amortizarea accelerata.
     9. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.
     10. Solicitantii (intreprinderi) pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data pe perioada 2022-2027.
     11. O intreprindere nu poate avea in cadrul aceleiasi sesiuni de program calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achizitionate si decontate in cadrul Programului.
     12. Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii activele corporale achizitionate prin Program, impotriva tuturor riscurilor, pe  toata perioada de valabilitate a acordului de finantare si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre AIMM. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual, cu obligativitatea trimiterii catre AIMM a unei copii dupa aceasta, la momentul reinnoirii. In situatia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionata, cu acordul AIMM, in favoarea institutiei partenere pana la rambursarea acestuia
     13. Un contract de munca nu poate fi suspendat de mai mult de 2 ori, in afara situatiilor exceptionale reglementate prin legislatie speciala si emisa de autoritatile competente.
     14. Fiecare beneficiar are obligatia sa faca dovada, cel tarziu la momentul emiterii acordului de plata de catre aimm, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma completa a locurilor de munca pentru care beneficiaza de finantare, precum si obligatia mentinerii acestora pe perioada pentru care a primit punctaj la finantare, dar nu mai putin de 12 luni din momentul emiterii acordului de plata de catre aimm.
     15. Locul de munca se considera a fi creat prin proiect daca este creat si ocupat intre data semnarii acordului de finantare si data emiterii acordului de finantare, de catre o persoana care nu a avut raporturi de munca in ultimele 6 luni cu intreprinderea aplicanta, anterior semnarii acordului de finantare.
     16. Nu pot beneficia de ajutor de minimis in cadrul programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi de rudenie, inclusiv sot-sotie, pana la gradul ii inclusiv si afini pana la gradul ii inclusiv intre structurile actionariatului beneficiarului si furnizorii acestuia sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile.
     17. Nu sunt eligibili beneficiarii si/sau actionarii/asociatii/administratorii societatilor care  au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie stabilite prin hotarari judecatoresti definitive.
     18. Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanteaza.
     19. Nu se finanteaza cheltuielile aferente activitatilor de astrologie si spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escorta, servicii de stabilire a intalnirilor, video chat,  servicii ale agentiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimoniala si psihologica, site-uri de matrimoniale.
     20. Activele corporale achizitionate in cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile daca fac parte din categoria mijloacelor fixe.
     21. Orice societate cu activitate economica neactualizata conform CAEN Rev. 2 va fi respinsa la finantare.
     22. Ulterior primirii Deciziei privind acceptarea de principiu la finantare, aplicantii nu pot instraina parti sociale/ actiuni ale societatii intr-un procent mai mare de 49%, sub sanctiunea respingerii la finantare.
     23. Valoarea decontata este alcatuita din valoarea totala fara TVA si TVA nedeductibil. In cazul in care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplatitor de TVA, valoarea decontata este valoarea totala fara TVA;
     24. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea intrarii in vigoare a acordului de finantare, nu sunt eligibile, cu exceptia facturilor aferente consultantei pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentei masuri si pentru implementare, precum si cheltuiala cu semnatura electronica.

      Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

      Modalitate de plata a Finantarii Nerambursabile prin Intermediul Programului Femeia Antreprenor:

      1. La momentul depunerii cererii de finantare nerambursabila, beneficiarul pentru implementarea proiectului, vom alege una dintre bancile partenere ale Ministerului (de regula bancile partenere sunt BCR, CEC, Transilvania, Banca Romaneasca, BRD). Dupa aprobarea proiectului, banca aleasa (la momentul depunerii cererii de finantare) pentru implementarea proiectului , va deschide un cont bancar, in care va vira finantarea nerambursabila aprobata de catre minister. In acelasi cont, dvs in calitae de beneficiar, veti vira aportul dvs, urmand ca ulterior sa utilizati intreaga suma pentru achizitionarea tuturor elementelor mentionate in proiect. Costurile prilejuite de obtinerea Creditului tip Punte, le vom bugeta prin Proiect.
      2. Decontarea se face intr-o singura transa conform mecanismului decontarii cererilor de rambursare pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a cheltuielilor eligibile si / sau conform mecanismului decontarii cererilor de plata pentru care s-au prezentat documentele specific  ( facturile, contractele de colaborare, etc).

      Documentele necesare pentru accesarea programului Femeia Antreprenor:

      1. Semnatura electronica – aceasta ne va fi necesara pentru semnarea tuturor documentelor specifice programului Femeia Antreprenor;
      2. Copie CUI Societate, semnat si stampilat cu mentiunea “Conform cu Originalul”;
      3. Copie Act De Identitate Asociat / Administrator, semnat si stampilat cu mentiunea Conform cu  Originalul;
      4. Certificatul Constatator al societatii;;
      5. CV-ul asociatului / asociatilor;
      6. Ofertele de pret pentru echipamentele / utilajele pe care intentionati sa le achizitionati prin proiect.

       Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

       Alte Programe De Finantari Nerambursabile 2024

       Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

       Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

       Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produsa Din Surse Regenerabile

       Fondul De Modernizare Autoconsum

       Indais Fondul De Modernizare Autoconsum

       Fondul De Modernizare Autoconsum

       Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

       Indais - PRNV2023131.A1

       Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

       Intre 15.000 si 200.000 Euro Prin Digitalizare IMM-uri din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

       Intre 15.000 si 200.000 Euro Prin Digitalizare IMM-uri din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

       Pana La 75.000 € Prin Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

       Pana La 75.000 € Prin Digitalizare in folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

       Investiții tehnologice în IMM-uri – Finantare Intre 250.000 si 1.500.000 € Pentru Firmele Din Alba, Brasov, Covasna Harghita, Mures si Sibiu

       Investiții tehnologice în IMM-uri – Finantare Intre 250.000 si 1.500.000 € Pentru Firmele Din Alba, Brasov, Covasna Harghita, Mures si Sibiu