Electric UP 2022 – Finantare pentru statii de reîncărcare pentru mașini electrice și panouri fotovoltaice pentru IMM-uri și HORECA – ZERO APORT

Electric UP

Scop:

 • Programul urmareste cresterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie si a eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesara consumului propriu si livrarea surplusului în reteaua nationala de energie electrica.
 • Pe de altă parte, se doreste stimularea utilizarii autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de sera prin montarea statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Termene:

 • Lansare 2022;
 • 60 de zile perioada de depunere proiecte;
 • 60 de zile analiza dosare;
 • 30 de zile perioada semnare contracte de finantare;
 • 90 de zile (de la semnare) pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
 • 12 luni perioada de implementare;
 • 5 ani monitorizare durabilitate.

Obiectivul Programului

Acordarea de sprijin financiar de până la 100.000 de Euro/ beneficiar IMM-urilor si  operatorilor economici din domeniul HoReCa, finantare care poate acoperi pana la 100% din valoarea eligibila a proiectului.

Beneficiari eligibili:

Sunt eligibile la finantare microîntreprinderile, întreprinderile mici si întreprinderile mijlocii din orice domeniu de activitate, dar și toți operatorii economici din domeniul HoReCa, adica inclusiv firmele mari, care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Societatile sunt infiintate pana in 31.12.2019
 • vor încheia anul 2020 cu capitaluri proprii pozitive
 • au consum lunar de energie electrică de minimum 30.000 kW
 • au drept real de proprietate asupra imobilului unde se realizează investiția

1. IMM-urile din orice domeniu de activitate inseamna:

 • microintreprinderile sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 10 angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 2 milioane EUR;
 • intreprinderile mici sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 50 de angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 10 milioane EUR;
 • intreprinderile mijlocii sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 250 de angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 50 de milioane EUR.

2. Toti operatorii economici din domeniul HoReCa, având următoarele coduri CAEN:

5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată
5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590Alte servicii de cazare
5610Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629Alte activități de alimentație
5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Cheltuieli eligibile:

 1. Panouri fotovoltaice cu putere instalata de minim 27 kWp și maxim 100 kWp (parti componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ);
 2. Cel putin o statie de reincarcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minim doua puncte de incarcare;
 3. Proiectarea, obtinerea avizelor necesare, montarea si punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice si statiilor de reincarcare, reprezentand maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului;
 4. Consultanta si management de proiect
 5. Realizarea si instalarea panoului de informare (publicitate)
 6. Realizarea si instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru statia de reincarcare
 7. 30% din cheltuielile cu achizitia acumulatorilor de stocare

Cheltuieli neeligibile:

 1. Taxa pe valoare adaugata (TVA)
 2. Cheltuielile aferente bransamentului la reteaua de energie electrica
 3. Orice cheltuieli in legatura cu proiectul efectuate inaintea semnarii contractului de finantare

Perioada de implementare:

12 luni de la momentul semnarii contractului de finantare.

Perioada de monitorizare a durabilitatii:

 • 5 ani de la momentul finalizarii implementarii
 • Panourile fotovoltaice si statiile de reincarcare achizitionate prin program trebuie mentinute in functiune pentru o perioada de minim 10 ani.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

Conditii privind eligibilitatea beneficiarului:

  1. Beneficiarul detine un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
  2. Beneficiarul are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
  3. Are deschis sau va deschide un cont la Trezoreria Statului, pana cel mai tarziu la data incheierii contractului de finantare.
  4. Nu se afla în procedura de insolventa, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, radiere, inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala;
  5. Nu este declarat a fi într-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei financiare.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!