Electric UP 2024 – Finantare pentru statii de reîncărcare pentru mașini electrice și panouri fotovoltaice pentru IMM-uri și HORECA

Electric UP

Scop:

 • Programul urmareste cresterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie si a eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesara consumului propriu si livrarea surplusului în reteaua nationala de energie electrica.
 • Pe de altă parte, se doreste stimularea utilizarii autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de sera prin montarea statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in.
 • Finantare Nerambursabila 150.000 Euro, Care Reprezinta 75% din valoarea totala a proiectului
 • Cofinantare Beneficiar 25%

  Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

  Termene:

  • Lansare 2024;
  • 60 de zile perioada de depunere proiecte;
  • 60 de zile analiza dosare;
  • 30 de zile perioada semnare contracte de finantare;
  • 90 de zile (de la semnare) pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
  • 12 luni perioada de implementare;
  • 5 ani monitorizare durabilitate.

  Obiectivul Programului

  Acordarea de sprijin financiar de până la 150.000 de Euro/ beneficiar IMM-urilor si  operatorilor economici din domeniul HoReCa, finantare care acopera 75% din valoarea eligibila a proiectului.

  Beneficiari eligibili:

  Programul Electric Up II, poate fi accesat de societatile care:

  1. In cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HORECA, desfasoara activitati sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie, 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activitati de alimentatie, 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, n.c.a., 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a. conform clasificarii activitatilor din economia nationala aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Detin un contract de furnizare a energiei electrice in vigoare pentru punctul de consum unde solicita finantarea, cu cel putin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondenta din activitatea sezoniera, dupa caz;
  3. Au  indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale in vigoare;
  4. Au deschis un cont la Trezoreria Statului; in caz contrar, operatorul economic se angajeaza ca, in situatia validarii sale, sa deschida acest cont pana cel mai tarziu la data incheierii contractului de finantare in vederea decontarii cu Autoritatea;
  5. Nu se afla in stare de insolventa, nu are suspendate/restrictionate activitatile economice sau nu se afla in situatii similare;
  6. Nu se afla in procedura de dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, radiere,inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala; nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara;
  7. Se angajeaza ca va intocmi, prin instalatorul ales, toata documentatia tehnica necesara instalarii sistemului de panouri fotovoltaice si a statiilor de reincarcare, respectand legislatia in vigoare, cerintele operatorilor de distributie energie electrica si toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finantare;
  8. Se angajeaza ca va instala sistemul de panouri fotovoltaice si statiile de reincarcare prin instalatorul ales, respectand legislatia in vigoare si toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finantare;
  9. Nu au depasit / beneficiat de ajutoare de MINIMIS, in ultimii 3 ani de zile, 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosarul de finantare, mai mari de 200.000 Euro.

  1. IMM-urile din orice domeniu de activitate inseamna:

  • microintreprinderile sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 10 angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 2 milioane EUR;
  • intreprinderile mici sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 50 de angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 10 milioane EUR;
  • intreprinderile mijlocii sunt definite ca fiind intreprinderi care au sub 250 de angajati si a caror cifra de afaceri anuala sau al caror bilant anual total nu depaseste 50 de milioane EUR.

  2. Toti operatorii economici din domeniul HoReCa, având următoarele coduri CAEN:

  5510  Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5520  Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată
  5530  Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5590  Alte servicii de cazare
  5610  Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
  5621  Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629  Alte activități de alimentație
  5630  Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  9329  Alte activități recreative și distractive n.c.a.

   Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

   Cheltuieli eligibile:

   1. Panouri fotovoltaice cu putere instalata de minim 27 kWp și maxim 150 kWp (parti componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ);
   2. Cel putin o statie de reincarcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minim doua puncte de incarcare;
   3. Proiectarea, obtinerea avizelor necesare, montarea si punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice si statiilor de reincarcare, reprezentand maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului;
   4. Consultanta si management de proiect
   5. Realizarea si instalarea panoului de informare (publicitate)
   6. Realizarea si instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru statia de reincarcare
   7. 30% din cheltuielile cu achizitia acumulatorilor de stocare

   Cheltuieli neeligibile:

   1. Taxa pe valoare adaugata (TVA)
   2. Cheltuielile aferente bransamentului la reteaua de energie electrica
   3. Orice cheltuieli in legatura cu proiectul efectuate inaintea semnarii contractului de finantare

   Perioada de implementare:

   12 luni de la momentul semnarii contractului de finantare.

   Perioada de monitorizare a durabilitatii:

   • 5 ani de la momentul finalizarii implementarii
   • Panourile fotovoltaice si statiile de reincarcare achizitionate prin program trebuie mentinute in functiune pentru o perioada de minim 10 ani.

    Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!

    Conditii privind eligibilitatea beneficiarului:

     1. Beneficiarul detine un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
     2. Beneficiarul are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
     3. Are deschis sau va deschide un cont la Trezoreria Statului, pana cel mai tarziu la data incheierii contractului de finantare.
     4. Nu se afla în procedura de insolventa, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, radiere, inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala;
     5. Nu este declarat a fi într-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei financiare.

     Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!