SUBMASURA 4.3 – Investitii Pentru Dezvoltarea, Modernizarea Sau Adaptarea Infrastructurii Agricole Si Silvice

Beneficiari eligibili:

Prin SUBMASURA 4.3 – „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” se pot obtine pana la  1.000.000 euro  si de catre Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislatiei in vigoare.

Investitii eligibile:

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare de punere sub presiune si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.


Cere sa fii sunat de un consultant!


Conditii de eligibilitate:

  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
  • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima transa de plata;
  • Investitia este in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri, daca este cazul.
  • Investitia prevede contorizarea apei;
  • Investitia vizeaza o suprafata identificata ca viabila in Programul National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din România;
  • Solicitantul sa faca dovada detinerii in folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei, iar in cazul in care terenul se afla in proprietatea statului, sa prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investitiei.
  • In cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunarii, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila pentru Delta Dunarii (SIDD DD)
  • Proiectele de modernizare sunt eligibile daca instalatiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigatii supuse modernizarii fac parte dintr-un sistem de irigatii care a fost activ in trecutul recent (2007-2016).

Valoare finantare:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de pompare de punere sub presiune (SPP).

 

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!