Obtine 200.000 Lei Finantare Nerambursabila Prin Start Up Nation 2018

 

Se lanseaza in data de 27.12.2018 !

Finantare Nerambursabila de 200.000 Lei – suma fiind 100 % nerambursabila. Cheltuielile care pot fi realizate prin intermediul acestui program de finantare nerambursabila sunt: achizitia de utilaje si echipamente, produse IT, achizitia de mobilier, plata salariilor viitorilor angajati pentru o perioada de pana la un an de zile, plata utilitatilor spatiului in care se va desfasura activitatea, precum si plata chiriilor. Totodata, prin Start Up Nation 2018, este eligibila si achizitionarea de autoturisme de pana la 36.000 de lei – orice eventuala diferenta de pret trebuie sa fie suportata de catre beneficiar.

Elemente pe care le puteti achizitiona prin  Start Up Nation 2018:

 • Echipamente tehnologice, in aceasta categorie sunt incluse si echipamentele pentru locurile de joaca si sali de sport, fitness, x-body si de forta, precum si drone.
 • Programe software necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare, inclusiv licente, in valoare eligibila de maxim 60.000 lei. Software-ul pentru comertul online este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care se solicita finantarea , cu exceptia codului CAEN 6201 ( Realizare soft la comanda).
 • Achizitia spatiilor de lucru, includ si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice.
 • Echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video.
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii, promovarea online a site-ului si cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru societatile ce nu detin un alt site- valoarea eligibila de maxim 8000 lei.
 • Sunt eligibile  cheltuielile cu salariile, utilitatile ( energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) , servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor spatiilor de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert.Valoarea acestor cheltuieli ( salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) poate fi de maxim 30% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
 • Telefoane Mobile si Tablete.
 • Cheltuieli pentru acizitionarea a doua placi informative cu privire la programul de finantare Start-up Nation, ce vor fi afisate la locul de implementare a proiectului. Valoarea maxima a acestora este de 500 lei.
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii.
 • Autoutilitare si Autovehicule cu Destinatie Speciala.
 • Autoturisme – in limita sumei de 36.000 lei – diferenta poate fi achitata de beneficiar
 • Autobuze, Microbuze, Biciclete, Mopede, Motociclete, Kart-uri, ATV-uri, Rulote cu sau fara motor, Elevatoare, Incarcatoare, Remorci si Semiremorci, Platforme, Izoterme si Frigorifice, Doc Plutitor, Salupe Maritime pentru calatori, Ambarcatii Fluviale de Agrement, Aparate de Zbor.
 • Mobilier.
 • Aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale.
 • Se pot achizitiona Brevete de inventie, Francize, Etichetare ecologica.
 • Se pot plati cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante.
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
 • TVA-ul se suporta prin programul de finantare daca societatea este neplatitoare de TVA. In cazul in care societatea este platitoare de TVA – beneficiarul plateste TVA-ul tuturor achizitiilor din fonduri proprii.
 • In cazul implementarii proiectului prin intermediul unui credit punte – se pot bugeta inclusiv costurile acestuia.
 • Consultanta pentru elaborarea, implementarea si monitorizarea proiectului pentru o perioada de 3 ani de zile, este eligibila prin proiect in limita sumei de 8.000 de lei. 
 • Activele achizitionate in cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile daca fac parte din cateogria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.

 

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!


Domenii De Activitate Eligibile in cadrul Programului Start Up Nation 2018:

 1. Activitati de Productie;
 2. Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014*
 3. Comerţ şi alte activităţi

Sunt eligibile pentru a aplica in cadrul Start Up Nation, societatile comerciale care:

 1. Sunt infiintate dupa data de 01.02.2017;
 2. Au capital social integral privat;
 3. Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 4. Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data semnarii contractului de finantare, denumit in continuare acord de finantare; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 5. Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica;
 6. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!


Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte, insa pentru a avea sanse sigure de reusita va recomandam depunerea unui dosar ce poate obtine minim 90 de puncte. Punctajul se poate alcatui astfel ( Conform ultimei propuneri): 

Nr. crt.

Domeniul de activitate

Punctaj
A 1 Productie 30 pct
  2 Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014* 30 pct
  3 Comert si alte activitati 10 pct

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncape duratanedeterminataIn cadrul Intreprinderii

B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncape duratanedeterminata, cu normaIntreaga, creat In plus fatade cel prevazut la art. 4 alin. (1) 10 pct
  2 Cel putin un loc de muncaocupat de persoanadefavorizata/absolvent dupaanul 2012/somer 5 pct

Densitate IMM

C 1 Pentru localitatile (rural sau urban) din judetele** In care numar de IMM la nivel judetean/ 100 locuitori < 4 20 pct
  2 Pentru localitatile (rural sau urban) din judetele** In care numar de IMM la nivel judetean/ 100 locuitori >= 4 5 pct

Criterii aferente investitiei

D 1 Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii activitatii In pondere mai mare sau egalacu 60% din valoarea planului de afaceri 10 pct
  2 Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurarii activitatii In pondere mai mare sau egalacu 50% din valoarea planului de afaceri 5 pct

Criterii aferente asociatilor/ actionarilor

E 1 Nici unul dintre actionarii/ asociatii solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic Intr-o societate comercialacare a fost In declarataIn insolventasau faliment In ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 25 pct

La punctaje egale va prevala:

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

 • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;

 • punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);

 • data şi ora înscrierii în program.

 

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!Pasii care trebuie urmati pentru depunerea proiectului, sunt:

 • Infiintarea societatii comerciale;
 • Stabilirea echipamentelor / elementelor care sunt eligibile prin proiect;
 • Obtinerea ofertelor pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati;
 • Intocmirea proiectului,
 • Semnarea anexelor,
 • Incarcarea proiectului.

Lista documentelor si a informatiilor necesare elaborarii si depunerii proiectului in cadrul sesiunii Start-up Nation 2018:

Documente:

 • copie CUI;
 • copie CI administrator /i;
 • copie diploma de studii asociat/i
 • certificat constatator furnizare informatii extinse START-UP NATION
 • ofertele de pret pentru toate bunurile pe care doriti sa le achizitionati prin proiect,
 • CV-ul persoanei care va raspunde de implementarea proiectului,

Indais Media Business –  va raspunde oricaror solicitari de informatii in aceeasi zi in care ne transmiteti mesajul!


Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!