Start Up Nation 2020 – 200.000 Lei Fonduri Pentru Firmele Din Toata Tara

Prin Programul De Finantare Nerambursabila START-UP NATION 2020, se pot obtine pana la 200.000 lei/ beneficiar de catre  microintreprinderile, intreprinderile mici sau mijlocii, infiintare dupa data de 30.01.2017, atat din mediul urban, cat si din mediul rural.

Elemente pe care le puteti achizitiona prin  Start Up Nation 2020:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC. Acestea includ si: echipamentele pentru locurile de joaca si sali de sport, fitness, x-body si de forta, precum si drone.
 • Achizitia spatiilor de lucru, includ si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert.
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia vehiculelor simbol G
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
 • Sunt eligibile cheltuielile cu salariile, utilitatile ( energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) , servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor spatiilor de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea acestor cheltuieli ( salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) poate fi de maxim 30% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii, promovarea online a site-ului si cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru societatile ce nu detin un alt site- valoarea eligibila de maxim 8000 lei
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante (in limita a 3000 lei).
 • Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului
 • Programe software necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare, inclusiv licente, in valoare eligibila de maxim 60.000 lei. Software-ul pentru comertul online este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care se solicita finantarea , cu exceptia codului CAEN 6201 ( Realizare soft la comanda)
 • Cheltuieli pentru achizitionarea a doua placi informative cu privire la programul de finantare Start-up Nation, ce vor fi afisate la locul de implementare a proiectului. Valoarea maxima a acestora este de 500 lei.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!


 Sunt eligibile pentru a aplica in cadrul Start Up Nation, societatile comerciale care:

 • sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată (SRL) sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 (SRL-D)
 • sunt IMM;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
 • este inființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o alta intreprindere mica sau mijlocie care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de înscriere;
 • creeza cel putin un loc de muncă cu norma intreaga pe perioada nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare si mentine locul de munca ocupat, in locatia de implementare a proiectului cel puțin 2 ani dupa finalizarea implementării proiectului.

Valoare finantare

Valoarea maxima a Finantarii Nerambursabile nu poate depăşi suma de 200.000 lei pentru fiecare beneficiar, aceasta reprezentand 100% finantare nerambursabila, din valoarea totala a proiectului.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!