Servicii si Comert 2020– 250.000 Lei Finantare Nerambursabila

Beneficiari eligibili:

Prin Programul De Finantare Nerambursabila Servicii si Comert 2020, se pot obtine pana la 250.000 lei/ beneficiar de catre microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii din mediul urban sau rural, care au cel putin 1 an de activitate in domeniul serviciilor si comertului.

Investitii eligibile:

 • achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul
 • achizitionarea de cititoare pentru cod de bare
 • achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare
 • achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent
 • achizitionarea de electro si motostivuitoare
 • investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
 • mobilier, sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma
 • achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3
 • certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate in cazul in care nu detineti alta pagina web
 • achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie
 • achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala/specializare/ perfectionare profesionala
 • cheltuieli bancare – daca apelati la un credit punte pentru realizarea implementarii proiectului
 • cheltuieli aferente serviciilor de consultanta
 • achizitionarea de spatii comerciale de comert.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!


Conditii de eligibilitate:

 • Societatile care au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat
 • Societatile care au capital social integral privat
 • Societatile care nu au mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani -2015, 2016 si 2017
 • Societatile care nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale
 • Societatile considerate IMM-uri (au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro si au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior)
 • Societatile care nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii
 • Societatile care nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Valoare finantare:

Valoarea maxima a Finantarii Nerambursabile nu poate depasi suma de 250.000 Lei pentru fiecare beneficiar, aceasta reprezentand intre 75% si 90% finantare nerambursabila, din valoarea totala a proiectului.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!