POR 2.1 – 200.000 Euro pentru Microintreprinderi

Beneficiari eligibili:

Societatile aflate in regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Investiții eligibile:

  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Cere sa fii sunat de un consultant!


Condiții de eligibilitate:

Solicitantul este societate  sau societate cooperativă  care se încadrează în categoria microîntreprinderilor

Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se afla în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară

Valoare finantare:

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, in limita a 200.000 euro.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!