PNDR 6.4. – Investitii de 200.000 In Mediul Rural

Beneficiari eligibili:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA)

Investiții eligibile:

 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:

– fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;

– fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

– activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;

– industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;

– fabricare produse electrice, electronice;

 • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiţii legate de furnizarea de servicii:

– servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

– servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;

– servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;

– activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;

– servicii tehnice, administrative, etc.

 • Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic, parcuri pentru rulote, camping și tabere, proiecte de activităţi de agrement (dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare), cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de primire turistică de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere. Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

Cere sa fii sunat de un consultant!


Costuri eligibile:

 1. a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 2. b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
 3. c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Condiții de eligibilitate:

 • Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
 • Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate;
 • Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

Valoare finantare:

Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de maxim 200.000 euro.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!