PNDR 6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea Fermelor Mici

Programul are ca scop:

 • îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;
 • creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să aibă studii minime de 8 ani clase;
 • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos:

-persoană fizică autorizată;

-întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

-întreprindere familială;

-societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar


Cere sa fii sunat de un consultant!


Investiții eligibile:

 • cheltuieli pentru realizarea Planului de afaceri şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar.
 • capital de lucru
 • achiziția de teren sau material biologic
 • efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol.

Condiții de eligibilitate:

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O.
 • este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol.

Valoare finantare:

Valoarea finantarii nerambursabile este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!