PNDR 6.2. – Investitii de 70.000 Euro in Mediul Rural

Beneficiari eligibili:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Investiții eligibile:

  • Cheltuieli cu achizitia de dotari si echipamente specifice activitatii propuse prin Planul de investitii
  • Cheltuieli cu achiziţia de terenuri
  • Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Cere sa fii sunat de un consultant!


Condiții de eligibilitate:

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole;
  • Activitatea/activitățile propusa/propuse prin proiect trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin submăsura 6.2;
  • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural.

Valoare finantare:

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!