PNDR 6.1. – 50.000 Euro Pentru Tanarul Fermier

Beneficiari eligibili:

 • Tanarul fermier care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
 • Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermiers e instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Categoriile de solicitanti eligibili sunt:

 • Persoanele fizice inregistrate si autorizate:
 • Individual si independent, ca persoana fizica autorizata;
 • Ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
 • Ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale;
 • Asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL
 • Asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL

Investiții eligibile:

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, respectând condiţiile prevăzute în ghidul solicitantului, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol (dacă e cazul) precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora


Cere sa fii sunat de un consultant!


Condiții de eligibilitate:

să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;

deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO

deține competențe și aptitudini profesionale,

implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării

înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri);

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase

Valoare finantare:

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:

 • 000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO
 • 000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la incheierea contractului de finantare

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!