PNDR 4.3. – Investitii pentru Infrastructura Silvica si Agricola

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de îmbunătățire a performanței economice a tuturor fermelor şi de facilitare a restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, dar şi a diversificării agricole.

Beneficiari eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale şi/ sau asociaţii ale acestora.

 

Investiții eligibile:

Cheltuielile eligibile in cadrul programului sunt cheltuieli pentru construcţia, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).


Cere sa fii sunat de un consultant!


Condiții de eligibilitate:

  • Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/ administrării terenului pe care se realizează investiția.
  • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

 

Valoare finantare:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/ proiect.

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!