PNDR 4.2.A – Investitii pentru Procesarea si Marketingul Produselor Pomicole

Sprijinul se acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.

Beneficiari eligibili:

 • Persoana fizică autorizată ;
 • Întreprinderi individuale;
 • Întreprinderi familial;
 • Societate în nume colectiv – SNC;
 • Societate în comandită simplă – SCS;
 • Societate pe acţiuni – SA ;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL ;
 • Cooperative agricole;
 • Societăți cooperative;
 • Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole și care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Investiții eligibile:

 • infiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
 • construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare);
 • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
 • unităţi mobile de procesare.
 • autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)
 • autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)
 • remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;
 • cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;
 • rulote și autorulote alimentare.

Cere sa fii sunat de un consultant!


Condiții de eligibilitate:

 • viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice;
 • solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinanțării investiției;
 • solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare;
 • solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Valoare finantare:

 1. Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat;
 1. Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat
 1. Întreprinderi mari:

Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
 • 500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!