PNDR 4.1.A – 1.050.000 Euro Investitii in Exploatatii Pomicole

Beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1a sunt fermierii definiți ca fiind persoane fizice autorizate sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

 

Investiții eligibile:

 • reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, inclusiv generatoare terestre Antigrindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.
 • înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte containere, generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.
 • înfiinţarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.;
 • înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) etc.
 • sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază;
 • achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.
 • achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv:
 • Autoizoterme (cu frig sau fără)
 • Rulote și autorulote alimentare
 • amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol).
 • Infiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate și/ sau procesate
 • Crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea si/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului
 • Crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.
 • Investițiile în vederea comercializării, precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole.
 • investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de Instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
 • împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei);
 • completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);
 • achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci .

Cere sa fii sunat de un consultant!


Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice.
 • Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.
 • În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, excepție făcând speciile nuc și alun unde poate fi utilizat și material CAC (conformitas agraria communitatis).
 • În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.
 • Suprafața înfiinţată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv pepiniere.
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

 

Valoare finantare:

Ferme mici:  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 000 euro pentru achiziții simple;
 • 000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
 • 000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
 • 000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
 • 000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

 

 • Ferme mari:

– intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

 • Forme asociative :
 • intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
 • 000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
 • 000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
 • 000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
 • 050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!