Programul de Finantare Microindustrializare – 100.000 Euro

Beneficiari eligibili:

Pentru obtinerea finantarii nerambursabile de 100.000 Euro – pot aplica societatile comerciale care au o vechime mai mare de un an de zile, indiferent de zona in care isi desfasoara activitatea. Cei 100.000 Euro pot reprezenta 75 sau 90% din valoarea totala a investitiilor.

 

Investitii eligibile:

Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala,

Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;


Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!


Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize,etichetare ,ecologica, licente), software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;

Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie ., inclusiv din elemente prefabricate;

Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr. 2139.

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate  (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting);

Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si  sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie  pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat                 finantare;

Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;

Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul / actionarul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4.500 lei.

Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii  pentru credite, in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;

Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului.


Cere sa fii sunat de un consultant!


Domenii de activitate eligibile

10 Industria alimentară

11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

13 Fabricarea produselor textile;

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

1811 Tipărirea ziarelor;

1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

24 Industria metalurgică;

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

27 Fabricarea echipamentelor electrice;

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

31 Fabricarea de mobilă;

32 Alte activităţi industriale n.c.a.


 

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!