Microindustrializare 2020 – 100.000 Euro Fonduri Pentru Productie

Beneficiari eligibili:

Prin Programul De Finantare Nerambursabila Microindustrializare 2019, se pot obtine pana la 100.000 euro/ beneficiar de catre  microintreprinderile, intreprinderile mici sau mijlocii din Bucuresti-Ilfov, dar si intreprindereile mici sau mijlocii din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente urmatoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentara
 • 11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;
 • 15Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnsi pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;
 • 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgica;
 • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
 • 31 Fabricarea de mobila;
 • 32 Alte activitati industriale n.c.a.

Investitii eligibile:

 • Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) conform grupa 2. subgrupa 2.1. din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.).
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie, inclusiv din elemente prefabricate
 • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru solicitantii care nu detin deja una.
 • Instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante
 • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului.

 


Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!


Conditii de eligibilitate:

 •  Au capital social integral privat;
 • Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat la Oficiul Registrului Comertului
 • Au cel putin 2 ani de la infiintare.
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat.

Valoare finantare:

Valoarea maximă a Finantarii Nerambursabile nu poate depăşi suma de 100.000 euro pentru fiecare beneficiar, aceasta reprezentand intre 75% si 90% finantare nerambursabila, din valoarea totala a proiectului.

 

Solicita chiar acum informatii suplimentare despre acest program de finantare!